04 jun 2012

Zuurstofactie Laarbeekbos tegen uitbreiding Ring

Groene zuurstofactie tegen de verbreding van de Ring Groen en Ecolo Jette trokken zondag 3 juni ten strijde tegen de plannen van de Vlaamse regering om de Brusselse Ring uit te breiden. Hierdoor wordt het Laarbeekbos bedreigd. Het bos is geklasseerd als Natura 2000 gebied met heel wat opmerkelijke fauna en flora. Het fungeert bovendien als bufferzone tussen de ring en de nabijgelegen woonwijken.  

De verbreding is een aanslag op de gezondheid van alle omwonenden. Volgens de Europese regelgeving mag de dagnorm voor fijn stof, 50 microgram per kubieke meter, jaarlijks niet meer dan 35 keer overschreden worden. De intergewestelijke cel voor het leefmilieu telde dit jaar in noord west Brussel al 47 overschrijdingen. Daarmee is dat de eerste plek in ons land waar de jaarnorm al in de loop van het eerste trimester overschreden werd.

De verbreding zal zorgen voor meer uitstoot en meer lawaai en uiteindelijk meer wagens aantrekken die een tijdje later opnieuw vast zullen zitten in de file. Annemie Maes: "De verbreding geeft een fout signaal aan de pendelaar die net aangemoedigd zou moeten worden om de wagen in te ruilen voor minder vervuilende verplaatsingsmodi. De grote verliezer in deze zijn het leefmilieu en onze gezondheid."

De beslissing om de milieuvergunning voor Uplace goed te keuren, die Vlaams milieuminister Schauvliege nam en bevestigd werd door de regering, is voor de actievoerders een extra reden tot bezorgdheid.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.