29 nov 2010

Zet de financiering voor Israëlische kolonies stop.

Het Brusselse Gewest is aandeelhouder van Dexia. Deze financiert en geeft leningen aan Israëlische nederzettingen en steunt zo in feite een illegale praktijk. Volgens Groen! is dat een vorm van medeplichtigheid die ontoelaatbaar is. "Als aandeelhouder van Dexia moet de Brusselse Regering duidelijke standpunten innemen en eisen dat Dexia deze financiering stopzet" aldus Elke Van den Brandt, Brussels Parlementslid voor Groen!. Het Russell Tribunal on Palestine in Londen oordeelde afgelopen weekend dat Dexia samen met tal van andere grote bedrijven medeplichtig is aan de schendingen van het internationaal recht die Israël begaat door de bezetting van de Westelijke Jordaanoever. Het Russell-tribunaal is een internationaal volkstribunaal, dat eind jaren zestig ontstaan is om oorlogsmisdaden in de Vietnam-oorlog te onderzoeken. Eva Brems, federaal parlementslid voor Groen!, woonde de zitting van het Tribunaal in Londen bij. De conclusie van het tribunaal is duidelijk: Dexia is medeplichtig aan schendingen van het internationaal recht door Israël. Financiering is immers een rechtstreeks instrument om de kolonisatie in stand te houden. Het is een vorm van medeplichtigheid die ontoelaatbaar is. En het Brussels Gewest is aandeelhouder van Dexia.

Elke Van den Brandt interpelleerde bevoegd minister Vanraes al eerder over de rol van Dexia in de Israëlische kolonies en de houding van het gewest als aandeelhouder. Van den Brandt: "Nu de veroordeling er is vraag ik de regering nogmaals om namens het gewest als aandeelhouder een positie in te nemen en uitdrukkelijk van Dexia te eisen de financiering stop te zetten. Als aandeelhouder hebben we immers een verpletterende verantwoordelijkheid en mogen we op geen enkele manier deelnemen aan de deze illegale nederzettingspolitiek van Israël.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.