16 mrt 2012

Wonen en spelen in de oude gevangenissen van St-Gillis en Vorst

Wanneer in 2016 of 2017 de nieuwe gevangenis in Haren open gaat, komen de oude gevangenissen  van St-Gillis, Vorst en Berkendael leeg te staan. Het gaat om maar liefst 10 ha die bovendien zeer goed gelegen zijn. Groen pleit voor een combinatie van wonen, openbare voorzieningen, groene ruimte en een aantal buurtwinkels. Kantoren zijn uitgesloten. De herbestemming van de oude gevangenissen staat de komende maanden op de politieke agenda. De federale overheid is momenteel eigenaar van de gevangenissen en Groen ijvert ervoor dat de Brusselse regering de nodige hefbomen krijgt om van deze stukjes Brussel open en aangename woonwijken te maken. Elke Van den Brandt: "Brussel zal haar standpunt stevig moeten verdedigen ten opzichte van de federale overheid die blijkbaar meer oog heeft voor de inkomsten dan voor de stadsontwikkeling op dit terrein."Klaas Lagrou, Groen St-Gillis, treedt haar bij: "In de naburige Louisawijk schommelt de kantoorleegstand al 5 jaar lang rond de 11%. Groen wil de oude gevangenissen open gooien en omvormen tot een aangename woonwijk." De groep van Ecolo en Groen in St-Gillis en Vorst heeft vorige zondag een participatieve workshop georganiseerd waarbij zowel leden als buurtbewoners uitgenodigd werden mee te denken over de toekomst van de wijk.  Elke van den Brandt benadrukt dat dit een kans is om ook werk te maken de ontwikkeling van  dichtbevolkt gebied. Van den Brandt: "De bevolkingsgroei vereist meer woningen, kribbes en scholen en het betekent natuurlijk ook dat we meer groene ruimtes nodig hebben. Dit dossier is daarom een kans uit de duizend."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.