26 jun 2012

Wonen in een oud kantoorgebouw

De omvorming van leegstaande en verouderde kantoren tot betaalbare huisvesting komt in de concretiseringsfase. Tegelijkertijd wordt reeds nagedacht over een tweede projectoproep, met aandacht voor de

creatie van woningen met sociaal oogmerk.

De 8 weerhouden projecten zijn
samen goed voor 450 nieuwe wooneenheden en een vermindering van de leegstand
met meer dan 32.750 vierkante meter. Het project van Cofonimmo in de
Livingstonelaan, in het hart van de Europese wijk, voorziet het meeste
wooneenheden, nl 122. Het is ook dit project dat nu als eerste een
stedenbouwkundige vergunning heeft verkregen.

De omvorming van leegstaande
kantoren tot huisvesting is niet alleen een instrument om op te treden tegen
wraakroepende leegstand en een duidelijke boodschap te geven aan de vastgoedmarkt,
het is ook één van de pistes om meer woningen, ook meer betaalbare woningen, te
creëren. De betaalbaarheid voor lage inkomens was geen doorslaggevend aspect
bij de eerste projectoproep. Wellicht terecht omdat je niet alles in één keer
kan realiseren en omdat het in eerste instantie belangrijk was aan te tonen dat
de omvorming van kantoren tot huisvesting weldegelijk technisch haalbaar is.
Bij een tweede projectoproep wil de bevoegde staatssecretaris wél aandacht voor
de omvorming tot betaalbare woningen met sociaal oogmerk. Dat liet hij weten in
antwoord op een vraag van Elke Van den Brandt in de commissie Huisvesting.
Samenwerking met een sociaal verhuurkantoor of met het Woningfonds zijn hier
mogelijke pistes.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.