01 mrt 2013

Voorrangsregels Brussels Onderwijs niet houdbaar. Masterplan scholenbouw is onvermijdelijk

Vandaag raakte bekend dat 611 mensen taaltesten laten afnemen om zo hun kinderen binnen de voorrangsgroep "Nederlandstalige" te kunnen inschrijven. Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid (Groen): "Enkel kinderen die tot de voorrangsgroepen behoren, maken nog een kans om zich in te schrijven in een Nederlandstalige school. En zelfs binnen de voorrangsgroepen komt niet iedereen aan de beurt. In de vrije inschrijvingsronde die weldra van start gaat zijn er 0 plaatsen in de eerste kleuterklas. Uiteraard proberen mensen dus via taaltesten hun ticket te bemachtigen." Het scholentekort is zo nijpend, dat volgens Groen het grondwettelijk recht op onderwijs in de hoofdstad ernstig in gevaar komt. De kern van het probleem is natuurlijk een enorm capaciteitstekort in de Brusselse scholen. Steeds meer kinderen vinden géén school. De Vlaamse overheid heeft vorig jaar daarom de voorrang voor Nederlandstaligen versterkt. Van den Brandt: "Uiteraard moeten Nederlandstalige kinderen terecht kunnen in een Nederlandstalige school. Maar ook anderstaligen hebben recht op onderwijs. Als morgen de Franstalige scholen, naar analogie met de Nederlandstalige, voorrang bieden aan Franstaligen, vallen de helft van de Brusselse kinderen uit de boot. We willen toch geen model waarbij we Turkse, Spaanse en Engelse scholen gaan oprichten?"De helft van de kinderen in de hoofdstad spreekt geen Nederlands of Frans thuis of komt uit een taalgemengd gezin. Al deze kinderen hebben recht op een school. Het zijn de twee gemeenschappen die daarvoor samen een antwoord moeten bieden.  Groen roept daarom op voor een Masterplan scholenbouw, waarbij de twee gemeenschappen samen afspreken hoe ze het scholentekort zullen wegwerken. Het overleg tussen de gemeenschappen is volledig in het slop momenteel na een klacht van de Vlaamse overheid tegen de creatie van 3.800 nieuwe schoolplaatsen vanuit het Brussels gewest in scholenbouw.

"Het vertrouwen moet er terug komen, de noden zijn te groot om politieke spelletjes te spelen." Aldus Van den Brandt.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.