01 sep 2009

Voor elke Brusselse leerling een Spa-cursus

Als reactie op de visie inzake Nederlandstalig onderwijs in Brussel van Vlaams minister voor Onderwijs Pascal Smet, pleit Groen!-parlementslid Elke Van den Brandt voor meertalig onderwijs dat open staat voor iedereen, voor onderwijsmethodes die aangepast zijn aan de noden van élke Brusselse leerling, en voor extra scholen. Dit ligt niet alleen in lijn met de openheid van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, meertaligheid bevordert ook de kansen op de arbeidsmarkt. "vraagt Brussels Parlementslid Elke Van den Brandt (Groen!) zich af. Ze is dan ook diep teleurgesteld over de uitlatingen van de nieuwe Minister van Onderwijs. Het lijkt wel alsof hij net ontdekt heeft dat de draagkracht van het Nederlandstalige Onderwijs in Brussel bereikt is.

Wordt het niet eens tijd om het Brusselse onderwijs aan te passen aan de leerlingen die het heeft?",

Groen! steunt uiteraard de oproep voor overleg, maar dan niet vanuit een negatieve ingesteldheid. Vandaag lijkt de minister te suggereren dat enkel Nederlandstalige leerlingen welkom zijn en dat de anderstaligen maar elders naar toe moeten. VOKA suggereerde zelfs taaltesten als een ingangsexamen. En de Minister van Onderwijs blijkt deze NVA-redenering dus ook genegen.

Groen! vindt dat niet de leerlingen zich moeten aanpassen aan de scholen, maar de scholen aan de leerlingen. Kinderen weren omdat ze onvoldoende Nederlands kennen is geen optie. We moeten ze de nodige begeleiding bieden en methodieken uitbouwen die de meertaligheid stimuleren. Er is dus niet enkel nood aan overleg, maar vooral aan daden.

Elke Van den Brandt: "Als prins Filip naar Spa trekt om daar Nederlands te leren, dan komt hij daar terecht in een groep met uitsluitend Franstaligen. En toch slagen ze er in Spa in die mensen goed Nederlands te leren. Ik vind dat elke Brusselse jongere het recht heeft op zijn eigen Spa-cursus. We moeten dus geen drempels creëren maar de onderwijsmethodes aanpassen om van al onze Brusselse leerlingen meertalige Brusselaars te maken."

De vorige Minister van Onderwijs stond niet open voor dit soort ideeën. We hadden goede hoop dat de nieuwe Minister, die de Brusselse situatie beter zou moeten kennen, en bovendien verklaart gelijke kansen en de democratisering van het onderwijs centraal te stellen met een realistische aanpak zou komen maar helaas...

Moeten we nu ook onze hoop voor de broodnodige extra scholen opbergen?

Al jaren weten we dat er in Brussel een babyboom aan de gang is. Al jaren weten we dat er dus binnenkort heel wat extra scholen moeten komen als we al die kinderen goed onderwijs willen garanderen. Groen! Brussel wil dat de Vlaamse Gemeenschap ook hier haar verantwoordelijkheid opneemt en scholen bouwt, ook al is dat voor grotendeels Franstalige leerlingen.

Een vreemde redenering? Niet echt. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft een goede reputatie en levert heel veel meertalige leerlingen af die goed voorbereid zijn op de maatschappij en de arbeidsmarkt.

We moeten blij zijn met die grote groep die open staat voor het Nederlands. Niet om aan zieltjeswinnerij te doen, maar omdat het gemakkelijker is samen te leven in een stad waar mensen elkaars taal spreken en omdat tweetaligheid de beste voorbereiding is voor een goede job.

Elke Van den Brandt: "Je kunt niet aan de ene kant klagen dat de Brusselaars niet over de juiste diploma's en taalkennis beschikken en aan de andere kant zeggen dat je ze daar niet meer bij wil helpen. Dat is niet alleen kortzichtig, dat noem ik cynisch."

Brussel is een meertalige stad en dat is voor Groen! een troef, geen handicap. Groen! vraagt daarom aan de Minister van Onderwijs om een positief, opbouwend beleid te voeren, scholen bij te bouwen en tegelijk de nodige ruimte te creëren om in Brussel vernieuwende methodes voor het aanleren van Nederlands toe te passen.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.