29 okt 2009

Vlaanderen moet verantwoordelijkheid inzake onderwijs durven nemen!

Vrijdag wordt in de plenaire zitting van de raad van de VGC het debat over de capaciteitsdruk op het Nederlandstalige onderwijs in Brussel gevoerd. In zijn zonet gepubliceerde beleidsnota benadrukt de Vlaams Minister voor Brussel nogmaals dat de draagkracht bereikt is. Groen! vindt deze visie kortzichtig en getuigen van weinig ambitie. "vraagt Brussels Parlementslid Elke Van den Brandt (Groen!) zich af. Door te stellen dat de draagkracht bereikt is, suggereert de Minister dat enkel Nederlandstalige leerlingen welkom zijn en dat de anderstaligen maar elders naar toe moeten. Groen! vindt dat niet de leerlingen zich moeten aanpassen aan de scholen, maar de scholen aan de leerlingen. Kinderen weren omdat ze onvoldoende Nederlands kennen is geen optie. We moeten ze de nodige begeleiding bieden en methodieken uitbouwen die de meertaligheid stimuleren. Groen! pleit voor meertalig onderwijs dat open staat voor iedereen, voor onderwijsmethodes die aangepast zijn aan de noden van élke Brusselse leerling, en voor extra plaatsen in scholen.

Wordt het niet eens tijd om het Brusselse onderwijs aan te passen aan de leerlingen die het heeft?",

Dit ligt niet alleen in lijn met de openheid van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, meertaligheid bevordert ook de kansen op de arbeidsmarkt. Elke Van den Brandt: "Je kunt niet aan de ene kant klagen dat de Brusselaars niet over de juiste diploma's en taalkennis beschikken en aan de andere kant zeggen dat je ze daar niet meer bij wil helpen. Dat is niet alleen kortzichtig, dat noem ik cynisch." Al jaren weten we dat er in Brussel een babyboom aan de gang is.

Al jaren weten we dat er dus binnenkort heel wat extra scholen moeten komen als we al die kinderen goed onderwijs willen garanderen. Groen! Brussel wil dat de Vlaamse Gemeenschap ook hier haar verantwoordelijkheid opneemt en scholen bouwt, ook al is dat voor grotendeels anderstalige leerlingen. Een vreemde redenering? Niet echt. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft een goede reputatie en levert heel veel meertalige leerlingen af die goed voorbereid zijn op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Van den Brandt: "We moeten blij zijn met die grote groep die open staat voor het Nederlands. Niet om aan zieltjeswinnerij te doen, maar omdat het gemakkelijker is samen te leven in een stad waar mensen elkaars taal spreken en omdat meertaligheid de beste voorbereiding is voor een goede job."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.