21 okt 2013

Vlaams decreet is rem op inburgerings- en integratiebeleid in Brussel

Vandaag komt Vlaams minister Geert Bourgeois naar de Samenwerkingscommissie van de Raad van de VGC om er over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid te praten. Dit is immers ook van toepassing in Brussel.  Voor Groen is het belangrijk dat we nieuwkomers zo goed mogelijk onthalen. Het doel is het samenleven in Brussel te bevorderen. De Vlaamse overheid bouwde een sterke inburgeringssector uit in Brussel, maar dreigt met het nieuwe decreet een samenwerking met de Franstaligen te bemoeilijken.  Het is niet logisch dat nieuwkomers in Brussel moeten kiezen tussen een inburgering via één van beide taalgemeenschappen. Toch is dit momenteel de institutionele realiteit. Volgens Groen gaat dit in tegen de Brusselse context, die de gemeenschappen overstijgt. De Franse gemeenschap hervormt momenteel haar sector, met het Vlaamse model als voorbeeld.

Elke Van den Brandt: "Net op het ogenblik dat de Franse gemeenschap stappen zet wat betreft inburgering en dat Franstaligen en Nederlandstaligen samen een inburgeringsverhaal voor Brussel kunnen schrijven, bemoeilijkt Vlaanderen deze samenwerking".

Groen vraagt dan ook dat Vlaanderen afziet van de plannen om ook het Brusselse inburgeringsbeleid onder te brengen in een EVA (een extern verzelfstandigd agentschap).  Voor Groen moet de inburgeraar zelf centraal staan. 

Dezelfde logica geldt het voor het integratiebeleid, dat het samenleven tussen alle Brusselaars moet beogen. Van den Brandt: "Inburgering en integratie moeten een coherent, volwaardig beleidsdomein vormen. Wat ons betreft liefst binnen de bevoegdheid Stedelijk Beleid om transversale linken te kunnen leggen, bijvoorbeeld naar onderwijs en opleiding. Verder is het belangrijk dat we op Brussels niveau ruimte behouden om te experimenteren met vernieuwende formules."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.