11 dec 2009

Tijd voor een coherent opnamebeleid in de Brusselse kinderopvang!

Elke roept de VGC op om initiatief te nemen om te komen tot een coherent opnamebeleid in de Nederlandstalige kinderdagverblijven. Mogelijke pistes hierin zijn een centraal inschrijvingssysteem en een voorwaarde van een minimaal aantal maanden zwangerschap op het moment van de inschrijving. Er zijn te weinig plaatsen in de Brusselse kinderopvang. Dat is niets nieuws. Dit tekort aan plaatsen leidt tot concurrentie tussen ouders en tot wachtlijsten. Vaak schrijven mensen hun ongeboren spruit in in meerdere kinderdagverblijven, hopend op een plaatsje, ergens. Als je niet inschrijft in het begin van je zwangerschap, is de kans bovendien klein dat je nog een plaats zal vinden. Het systeem van de wachtlijsten, dat overigens per crèche anders geregeld is, is onduidelijk en weinig voorspelbaar. Gevolg: onzekerheid en frustratie.Groen! vindt het belangrijk dat hier een oplossing voor wordt gezocht, zodat iedereen een gelijke kans heeft op kwaliteitsvolle opvang voor zijn kinderen. Dit zou kunnen via het kaderdecreet dat in Vlaanderen op til staat. We moeten vanuit Brussel een duidelijk een eenvormig advies geven over het inschrijvingsbeleid dat we beogen. Het is daarom van belang dat de kinderdagverblijven, de koepels, Kind&Gezin en de VGC samen een standpunt innemen. Er is veel expertise en engagement aanwezig in de sector. Het is nu de moment om deze te bundelen, en dat is een rol die de VGC moet opnemen. Enkele mogelijke denkpistes kunnen voorvloeien uit bestaande initiatieven. Misschien kunnen we inspiratie opdoen bij het inschrijvingssysteem dat momenteel voor het onderwijs van start gaat? In Brussel-Stad is men trouwens recentelijk gestart met een centraal inschrijvingssysteem voor crèches. Dit kan zorgen voor meer gelijke kansen , zeker als men het, zoals in de Franstalige crèches, combineert met de voorwaarde dat men een aantal maanden zwanger moet zijn bij moment van inschrijving. Bestaande initiatieven moeten we dus catalogeren en evalueren."Elke Van den Brandt zal collegelid Grouwels, bevoegd voor welzijn, hierover interpelleren. foto: (c) Gabi Menashe

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.