01 dec 2010

Taskforce Brussels onderwijs: beter laat dan nooit.

Groen! is blij dat er eindelijk overleg is tussen de gemeenschappen over onderwijs in Brussel. Brussels Parlementslid Elke Van den Brandt, die de bevoegde ministers hierover al herhaaldelijk interpelleerde, hoopt dat de task force ook efficiënt en ambitieus is. Groen! is blij dat al de bevoegde ministers eindelijk samen rond de tafel zitten. "Beter laat dan nooit" zegt Elke Van den Brandt "maar deze taskforce had al een jaar geleden moeten starten." Groen! hoopt ook dat de taskforce ambitie heeft. Op korte termijn moet natuurlijk er een masterplan komen over de manier waarop de capaciteitsproblemen worden aangepakt. De komende jaren verwachten we nog een enorme toename van het aantal kinderen. We hebben nood aan een plan waarin duidelijk staat wie welke verantwoordelijkheid opneemt. Zowel de Franse als de Vlaamse gemeenschap zullen gevoelig moeten investeren in Brussel.

Maar op lange termijn kan er nog veel meer. "Ik hoop dat de taskforce over meer dan het capaciteitsprobleem nadenkt. In Brussel organiseren de twee gemeenschappen het onderwijs. Tot nu toe gebeurde dit naast elkaar, zonder structureel overleg." Aldus Van den Brandt. "De taskforce moet eigenlijk een permanent overlegorgaan worden, waarin gesproken wordt over inschrijvingscriteria, taalbeleid, uiwisseling van leerkrachten, ?."

Vrijdag bevraagt Elke Van den Brandt collegevoorzitter Vanraes hierover.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.