21 okt 2009

Reactie van de Groen! fractie op de beleidsverklaring van de Brusselse regering: ‘Never waste a good crisis’

De moeilijke economische en budgettaire situatie van het Brussels Gewest is prominent aanwezig in de beleidsverklaring van de regering. Maar wat ons, als groene partij, geruststelt, is dat de crisis niet wordt aangegrepen als een excuus om minder te doen, maar als een opportuniteit om het beleid in een meer duurzame richting te sturen. Als deze crisis één voordeel heeft, dan is het wel dat zoveel zogezegde zekerheden of vaste waarden gesneuveld zijn, en dat mensen nu, meer dan vroeger, klaar zijn voor verandering. Om het met de woorden van Hillary Clinton te zeggen: 'Never waste a good crisis!"   Groen! is naar de kiezer getrokken met een programma van een New Green Deal. De link tussen werkgelegenheid en leefmilieu is duidelijk aanwezig in de beleidsverklaring: werk creëren door isolatiewerken of energiebesparende maatregelen in de huisvesting, investeren in de voorbeeldrol van de overheid op het vlak van energie?enzovoort. De kans om nu eindelijk die groene economie te ontwikkelen, wordt wel degelijk gegrepen!

Ook duurzame mobiliteit is voor groen! een prioriteit. Annemie Maes: "Een duurzaam mobiliteitsbeleid is een absolute noodzaak voor de levenskwaliteit in een stad. Brussel moet bereikbaar zijn zonder dat die bereikbaarheid de levenskwaliteit van de bewoners aantast. In een stad op mensenmaat moeten de meeste functies op wandel-en fietsafstand zijn en moet het openbaar vervoer des te meer klantvriendelijk zijn. De regering trekt resoluut de kaart van de modal shift, de reorganisatie van het verkeer door intermodaliteit, het combineren van vervoersmiddelen, teneinde het beoogde doel van 20 % minder autoverkeer te bekomen."

Een ander, voor groen! essentieel, accent, is dat van goed bestuur. Er is een werkgroep opgestart die het langverwachte kerntakendebat moet behandelen. De botsing tussen gewestelijke en gemeentelijke belangen is een obstakel voor het efficiënt bestuur van Brussel, denk maar aan het dossier van het regionaal parkeeragentschap. Het kerntakendebat zal nu effectief gevoerd worden, en kan alleen maar leiden tot een betere, meer coherente dienstverlening.

Groen! is ook verheugd over de oprichting van een deontologische commissie, die een aantal maatregelen rond goed bestuur voorstelt. Concreet gaat het bijvoorbeeld om een verbod van opeenstapeling van bepaalde mandaten, en de transparantie van vergoedingen. Groen! zelf heeft hier altijd het goede voorbeeld gegeven en kan deze evolutie alleen maar toejuichen.

Kortom, het gewest heeft misschien weinig geld, maar een behoorlijke portie visie en ambitie, minder is meer!

 

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.