25 apr 2013

Prangend lerarentekort

De nood aan extra scholen is ondertussen een oud zeer. Extra scholen betekent ook extra leerkrachten. Ons Gewest kampt met een nijpend tekort aan leerkrachten. Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid voor Groen, "lesgeven in onze hoofdstad is geen eenvoudige opdracht en dus niet voor iedereen weggelegd. Het is een enorme uitdaging, maar wie hier zijn draai vindt, wil soms nooit meer elders aan de slag."  Leerkrachten in onze scholen krijgen is één zaak, zorgen dat ze het ook effectief volhouden, een andere. Daarom zijn begeleiding en bijstand aan beginnende leerkrachten enorm belangrijk. In de lerarenopleiding moet de grootstedelijke en meertalige context de nodige aandacht krijgen. Met kwaliteitsvol onderwijs valt of staat iedere samenleving.

 

"We staan voor een zeer grote uitdaging, wat capaciteit in onze scholen betreft zijn we te laat wakker geworden, en lukt de samenwerking tussen de gemeenschappen niet. Willen we vermijden dat we ook op het vlak van leerkrachten voor voldongen feiten komen te staan, moeten we zo snel mogelijk in actie schieten en daar een prioriteit van maken." Aldus Van den Brandt.

 

Uitwisseling tussen de leerkrachten over de gemeenschapsgrenzen heen moet veel meer worden aangemoedigd. Het is, in het kader van de kwaliteit van het talenonderwijs, gewoon zonde dat we niet gebruik maken van de mogelijkheid om te werken met native speakers.

 

Van den Brandt: "Bepaalde lessen of activiteiten in andere talen of uitwisselingsprojecten met leerkrachten kunnen ervoor zorgen dat kinderen sneller vooruitgang boeken. Bovendien komt het de eigenwaarde en zelfzekerheid van anderstalige kinderen ten goede wanneer het Nederlands niet als enige taal naar voor wordt geschoven. Ook aan de diversiteit binnen het lerarenkorps moet er gewerkt worden, de leerkracht dient immers als rolmodel, dus moeten we proberen veel meer mannen en etnisch-culturele minderheden in onze scholen krijgen."

 

Morgen interpelleert Van den Brandt in de Raad van de VGC het bevoegd collegelid, Vanhengel, over het lerarentekort.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.