20 okt 2011

Opening GGC: een cruciale strijd zonder de juiste wapens.

Vandaag opent de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie haar parlementaire jaar. De GGC is de instelling de onder meer instaat voor de strijd tegen armoede. Maar, de echte bevoegdheden om tegen armoede te strijden, liggen op andere niveaus en in andere parlementen. Vandaag publiceren een aantal kranten de nieuwe armoedecijfers. Elke Van den Brandt, Brussels Parlementslid voor Groen! en voorzitter van de commissie Sociale Zaken: "Voor het zoveelste jaar op rij stijgt de armoede in onze hoofdstad. 1 op de vier Brusselse kinderen groeit op in armoede. Dit is onaanvaardbaar."  De sleutels om aan die armoede te timmeren liggen in verschillende parlementen. Van den Brandt: "In de GGC hangt altijd een soort enthousiasme-met de-moed-der-wanhoop. De GGC beschikt namelijk niet over de juiste wapens om te strijden tegen armoede."  De strijd moet bijvoorbeeld geleverd worden op federaal niveau, waar de uitkeringen te laag zijn; in de gemeenschappen, waar onderwijs wordt georganiseerd; in het gewest waar werk en woningen worden gecreëerd. Groen! pleit daarom voor een snelle invoering van een armoedetoets, waarbij de impact van alle nieuwe maatregelen op armoede getest wordt. "Alle beleidsbeslissingen, of het nu gaat om kinderopvang, onderwijs, wonen of werk moeten door een armoedebril worden bekeken," aldus Van den Brandt.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.