12 nov 2012

Onvoorwaardelijk kiezen voor meer kinderopvang

Vlaams minister Vandeurzen stelt vandaag in VGC het nieuwe decreet kinderopvang voor. Groen grijpt die kans om voor Brussel op te roepen tot een gezamenlijk crècheplan van de gemeenschappen en het gewest. Elke Van den Brandt (Brussels parlementslid Groen): "Momenteel is er amper overleg tussen de overheden, een gezamenlijk plan moet de krachten beter bundelen. Daarin moet onvoorwaardelijk ingezet worden op extra plaatsen. Kinderopvang is immers een hefboom in de strijd tegen armoede en voor gelijke kansen." Het nieuwe decreet kinderopvang van de Vlaamse regering voorziet in extra plaatsen, de oprichting van een Lokaal Loket Kinderopvang en een herstructurering van het aanbod. Klinkt op het eerste zicht goed, maar Groen is niet overtuigd. Elke Van den Brandt: "De demografische groei mag dan wel opgenomen zijn in het decreet, telkens opnieuw stoot ik op het zinnetje 'binnen het beschikbare budget'. Op dit ogenblik schiet Vlaanderen schromelijk tekort wat betreft kinderopvang in Brussel. De noden zijn gigantisch. Kinderopvang gaat over de toekomst van onze Brusselse kinderen. Hierop besparen betekent alleen dat je nadien dubbel en dik geld moet uitgeven om zaken recht te trekken." De oprichting van een lokaal loket kinderopvang is een positieve zaak, ook blijkt het uiteindelijk om een small versie te gaan, die de beloftes inzake gelijke toegangskansen niet helemaal waar zal maken. Bovendien wordt de impact ervan overschaduwd door de invoering van een voorrangsregel voor kinderen met een Nederlandstalige ouder. Groen begrijpt de bekommernissen die tot dit artikel hebben geleid, maar betreurt de eenzijdige besluitvorming vanuit Vlaanderen. Voor Groen moeten beide gemeenschappen en het gewest, in overleg met elkaar, inzetten op meer kinderopvang en mag het debat niet gaan over wie eerst aan de beurt komt. Van den Brandt: "Voorrangsregels op zich zijn geen probleem, maar wel wanneer je ze eenzijdig invoert in een context van schaarste. Stel dat de Franse gemeenschap dezelfde maatregel zou toepassen voor Franstalige kinderen, dan vallen anderstalige kinderen automatisch uit de boot."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.