23 sep 2009

Onderwijs is emancipatiemiddel bij uitstek

Onderwijs is emancipatiemiddel bij uitstek door Elisabeth Meuleman (Vlaams parlementslid), Elke Van den Brandt (Brussels parlementslid) op 22 september 2009 in "Onderwijs" Vlaams onderwijs moet zeker 103 miljoen euro besparen' kopten de kranten drie dagen geleden. Ondertussen is het eerste slachtoffer van die besparingen gekend. Het Steunpunt GOK, dat scholen begeleidt in gelijke onderwijskansen kreeg enkele dagen geleden te horen dat het eind dit jaar waarschijnlijk zijn deuren moet sluiten.

'Wij vernamen dit nieuws met verbijstering en verontwaardiging' zegt Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid. 'Als er de voorbije weken in het hoofddoekendebat ergens consensus over was, was het wel over het feit dat niet een symbooldossier, maar wel de kern van het probleem, de fundamentele ongelijkheid in ons onderwijssysteem, moet worden aangepakt'.

Elke Van den Brandt, onderzoekster aan de VUB en Brussels parlementslid, staaft dit met enkele hallucinante cijfers:
? Een kind geboren in een kansarm gezin waar thuis geen Nederlands wordt gesproken heeft nog altijd 50% kans om de school te verlaten zonder diploma.
? 12,6 % van de kinderen met een Belgische nationaliteit heeft één jaar leerachterstand. Bij kinderen van een vreemde nationaliteit is dit 31%.
? 0,9% van de Belgische kinderen heeft 2 jaar leerachterstand ten opzichte van 9% van de allochtone kinderen.
? De verschillen in leesvaardigheid en wiskundige geletterdheid tussen autochtone leerlingen en leerlingen met een andere thuistaal zijn bijna drie (2,8) keer zo groot als in een gemiddeld OESO-land.
(Bron : PISA onderzoek 2009 en jaarboek armoede 2008)

'Het Steunpunt GOK heeft projecten lopen rond Brede School, leerachterstand, ouderparticipatie, taalvaardigheid, aanpakken van diversiteit,... Het verzamelt o.a. wetenschappelijke gegevens, begeleidt scholen en stelt lesmateriaal ter beschikking. Indien de minister ontevreden zou zijn over de werking van het centrum, lijkt een evaluatie en een eventuele nieuwe wending van het centrum de correcte werkwijze. De financiering abrupt stoppen is het kind met het badwater weggooien. Er werd een jarenlange expertise opgebouwd, die nu verloren dreigt te gaan,' betreurt Meuleman.

Groen! vreest dat deze Vlaamse regering vooral een regering zal zijn voor de sterksten in onze samenleving lijkt steeds meer gegrond. Nochtans is het niet alleen economisch onverstandig maar vooral ook echt beschamend dat grote groepen kwetsbare mensen er niet in slagen om via ons onderwijs ? het emancipatiemiddel bij uitstek ? uit hun situatie op te klimmen.

Elisabeth Meuleman zal de minister ondervragen in het Vlaams Parlement over het voortbestaan van het Steunpunt en de plannen van de regering voor het bevorderen van gelijke onderwijskansen. elke Van den Brandt zal dit doen in het Brusselse parlement.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.