18 dec 2014

Ondanks meerderheidsamendement blijven kafkaiaanse taaltesten bestaan

N-VA, CD&V en Open VLD blijven erbij dat, zelfs als hun kinderen al negen jaar in het Nederlandstalig kleuter- en basisonderwijs zitten, anderstalige ouders nog altijd moeten bewijzen dat ze Nederlandstalig zijn.   "Een kafkaiaanse en absurde kronkel in het decreet", hekelt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt: "Daarmee zet de regering-Bourgeois gezinnen waarvan de ouders Engels, Spaans, Arabisch of Italiaans spreken, maar de kinderen al 9 jaar Nederlandstalig onderwijs volgen, voor de keuze: ofwel die Nederlands sprekende kinderen naar een Franstalige school sturen, ofwel een taalexamen voor de ouders."

 

Groen diende vorige week in het Vlaams Parlement een resolutie in om het kafkaiaanse taalexamen op te lossen. De meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD "erkenden het probleem" en beloofden een oplossing, maar stemden de behandeling van de Groen-resolutie toch hypocriet weg.

 

Vandaag ligt het debat terug op de tafel van het Vlaams Parlement.Groen diende woensdag een amendement in om kinderen die al jaren in het Nederlandstalig onderwijs zitten, op te nemen als Nederlandstalige kinderen. Zonder taaltest voor hun Engels, Duits, Arabisch, Spaans of Italiaans-sprekende ouders. De meerderheid van N-VA, VLD en CD&V diende daarop een amendement in dat enkel het taalniveau verlaagt, maar wel het taalexamen behoudt.  

 

"Wat moet een kind doen om erkend te worden als Nederlandstalige? Tegen kinderen die bewust kozen voor het Nederlandstalig onderwijs, zegt de regering-Bourgeois dat ze enkel naar het Nederlands middelbaar kunnen als hun ouders voldoende Nederlands kennen. Daarmee verwijst de meerderheid kinderen naar het Franstalig onderwijs, terwijl velen van hen die taal niet machtig zijn", besluit Van den Brandt.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.