24 jun 2015

Onaanvaardbaar dat jongeren in politiecel moeten overnachten

Deze nacht sliepen opnieuw twee meisjes van 13 en 14 in een politiecel omdat er geen plaats was in een jeugdinstelling.  "Het is onaanvaardbaar dat anno 2015 jongeren in ernstige crisissituaties worden doorverwezen naar een politiecel omdat er onvoldoende capaciteit is in de jeugdzorg", reageert Groen-parlementslid Elke Van den Brandt verontwaardigd. Voor de ondersteuning van jongeren met probleemsituaties schiet de overheid  over het hele spectrum te kort. Hoewel de Integrale jeugdzorg op papier inzet op vroeg detectie, is er onvoldoende ruimte voor in de praktijk.  Jongeren zitten gemiddeld 107 dagen op psychologische ondersteuning. Ondertussen neemt het aantal crisissituaties jaar na jaar toe. "Zelfs aan jongeren die in een crisissituatie terecht komen zegt deze regering: trek je plan", zegt Elke Van den Brandt. "Groen vindt het goed dat Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) aanpassingen aan het decreet Integrale jeugdhulp aankondigde, maar zonder de nodige capaciteitsuitbreiding blijft dit een slag in het water", analyseert Van den Brandt. De minister erkent dat er een capaciteitsprobleem is, maar maakt amper middelen vrij om de tekorten weg te werken. "Minister Vandeurzen steekt daardoor de kop in het zand, ten koste van kwetsbare jongeren. Het kan echt niet langer dat jongeren in nood in allerlei wachtkamers op zelfs in politiecellen terecht komen", besluit het Groen-parlementslid.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.