24 jan 2012

Omvorming van leegstaande kantoren tot huisvesting

Elke Van den Brandt interpelleerde vandaag (24/01/12) staatssecretaris Doulkeridis,  bevoegd voor Huisvesting, over de projectoproep voor omvorming van kantoren tot huisvesting De omvorming van leegstaande kantoren tot huisvesting is één van de pistes om meer woningen, ook meer betaalbare woningen, te creëren zonder alle open ruimte vol te bouwen. Bovendien pakken we hiermee wraakroepende leegstand aan en geven we een duidelijke boodschap aan de vastgoedmarkt. De bevoegde staatssecretaris is zich duidelijk bewust van de opportuniteit en lanceerde een projectoproep. Intussen kwam de jury samen en werden 8 ingediende projecten weerhouden, goed voor 450 wooneenheden.De criteria op basis waarvan de jury de projecten analyseerde en al dan niet selecteerde waren: de architecturale en technische kwaliteit van het project, de diversiteit van het programma met ruimte voor verschillende woningtypes, de voorbeeldfunctie op het vlak van energie en milieu, de bijdrage tot de functionele gemengdheid van de wijk en de bijdrage tot een actief mobiliteitsbeleid.

Positief is ook dat het gewest, door middel van de analyse van deze concrete pilootprojecten, zicht wil krijgen op de opportuniteiten en hindernissen waar initiatiefnemers mee te maken krijgen bij de omvorming van kantoren tot woningen. Op basis hiervan kan een overzicht worden gemaakt van valkuilen en good practices. Groen juicht dit initiatief toe en hoopt dat verder onderzoek, gekoppeld aan de concrete proefprojecten, ook kan aantonen hoe we binnen de omvorming van kantoren tot huisvesting ook kunnen werken aan de creatie van woningen met sociaal oogmerk.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.