29 sep 2017

Nood aan ernstige ondersteuning mantelzorgers

Vandaag blijkt uit een studie van de Vrouwenraad dat slechts 1 op 20 mantelzorgers financiële steun krijgt van de gemeente. De redenen volgens het onderzoek? Het systeem is te ingewikkeld, te arbitrair en te onbekend. Volgens Groen moet mantelzorg op alle niveaus beter ondersteund worden. Federaal Parlementslid en mantelzorgexpert Anne Dedry: "alle niveaus moeten hun rol opnemen, zo moet de federale overheid onbeperkt tijdskrediet toelaten voor wie zorg opneemt en hun sociale rechten zoals pensioenen uitbouwen." De premies worden volgens Groen best Vlaams geregeld. Vlaams Parlementslid Elke Van den Brandt hoopt dat dit onderzoek een wake-up call is voor de Vlaamse Regering. "Mantelzorgers worden ondergewaardeerd. Ze vormen een essentiële schakel, zowel in het betaalbaar houden van onze zorg als in het leven van de persoon die ze verzorgen. Dat moet meer naar waarde geschat worden. Op dit moment worden de meeste van deze mensen niet ondersteund, en voor de groep die wel op steun kan rekenen bedraagt die "steun" soms maar 4 euro per maand. Vier euro, dat is geen ondersteuning, maar een aalmoes. Terwijl mantelzorgers de samenleving 11 miljard uitsparen. Deze mensen moeten beloond worden, in plaats van gedemotiveerd of zelfs gestraft." Gemeenten weten het beste waar de mensen zitten die de zorg nodig hebben en spelen best een grote rol in de toeleiding, maar Groen is een koele minnaar van het systeem waarbij gemeenten de mantelzorg moeten uitbetalen. Elke Van den Brandt: "Ernstige ondersteuning zou een recht moeten zijn van elke mantelzorger, onafhankelijk van waar hij of zij woont. Daarom zijn we er met Groen van overtuigd dat de ondersteuning voor mantelzorgers beter geregeld kan worden via de Vlaamse Sociale Bescherming. Vlaanderen moet het voortouw nemen in de ondersteuning van mantelzorgers, in plaats van de gemeenten hun plan te laten trekken."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.