07 nov 2012

Nieuwe stap in de strijd tegen leegstand

De commissie Huisvesting van het Brussels parlement stemde vandaag (6 nov 2012) een ordonnantie die de regering toelaat de jaargegevens voor water- of elektriciteitsverbruik voor alle gebouwen in het Brussels gewest op te vragen aan Hydrobru en Sibelga en op die manier leegstand sneller te detecteren. Elke van den Brandt: "Er zijn in het Brussels gewest een paar onaanvaardbare paradoxen. De tegenstelling tussen het aantal leegstaande woningen enerzijds en het tekort aan betaalbare woningen anderzijds is één van de meest schrijnende. Deze ordonnantie is een stap vooruit in de strijd tegen leegstand." Tussen de 15.000 en 30.000, dat is het aantal woningen dat volgens de bronnen en de tot nog toe gebruikte methodes leeg zou staan. Die cijfers gaan al jàren mee en de nauwkeurigheid ervan is, zoals de marge aantoont, rampzalig. Bij een waterverbruik van minder dan 5 kubieke meter per jaar of bij een elektriciteitsverbruik lager dan 100 kwh per jaar is er een vermoeden van leegstand. Dit is eigenlijk een eenvoudig middel om leegstand te inventariseren en nadien aan te pakken. Alleen krijgen overheden deze info tot nog toe niet automatisch. Elke Van den Brandt: "Deze ordonnantie biedt een extra wapen in de strijd tegen leegstand en voor meer betaalbare woningen. Het is onze verantwoordelijkheid om er ook voor te zorgen dat dit extra instrument nadien ook effectief gebruikt wordt. De combinatie van een goede inventarisering, stimuli zoals het aanbod van sociale verhuurkantoren en sancties zoals de leegstandstaks of boete maakt een sterk beleid mogelijk."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.