28 jun 2013

Nieuwe huisvestingscode geen wondermiddel, wel een krachtiger instrument

Vandaag stemt de plenaire vergadering van het Brussels parlement een vernieuwde huisvestingscode die beter aangepast is aan het werk op het terrein en daardoor een krachtiger optreden tegen ongezonde en leegstaande woningen mogelijk maakt. De nieuwe huisvestingscode speelt ook in op innovatieve formules zoals cohousing en community land trust. Een serieuze stap voorwaarts. De verwezenlijkingen van de vorige huisvestingscode worden behouden maar versterkt. Dat was ook nodig want hetzelfde geldt voor de uitdagingen: de demografische groei en de toenemende dualisering. Het doel van de huisvestingscode is niet regels maken of bestraffen en al helemaal niet inkomsten genereren door repressie. Het doel is meer kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen te creëren. Het resultaat is een evenwichtige oefening van tegelijkertijd ongezonde woningen bestraffen en eigenaars stimuleren om aanpassingen te doen. De inspectie krijgt meer mogelijkheden om een de woning te bezoeken ook wanneer de eigenaar het hier niet mee eens is, eigenaars krijgen 4 maanden langer de tijd om de woning conform te maken en hoeven een deel van de boete niet te betalen indien ze de woning in orde brengen. Achterpoortjes worden gesloten.

De openbare verhuurmaatschappijen kunnen vanaf nu bescheiden en middelgrote woningen verhuren. Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid (Groen): "Essentieel voor de groenen is dat er niet geraakt wordt aan het bestaande sociaal patrimonium. Middelgrote woningen kunnen er enkel extra bovenop komen in geval van nieuwbouw of renovatie met creatie van extra woningen en mogen nooit meer dan 10% van het woningpark van de OVM uitmaken."

Het opnemen in de huisvestingscode van concepten zoals solidaire woningen, intergenerationele woningen, CLT,  collectieve spaargroepen betekent de erkenning van de meerwaarde van deze innovatieve formules en geeft hen ook meer rechtszekerheid.

Van den Brandt: "Deze nieuwe huisvestingscode is geen wondermiddel. Voor de vele Brusselaars met een laag inkomen blijft het vinden van een betaalbare en kwaliteitsvolle woning ontmoedigend moeilijk, daar is Groen zich volledig van bewust. Het is ook jammer dat we geen vooruitgang boeken in de omkadering van de huurprijzen op privémarkt. Maar ik durf deze nieuwe huisvestingscode wel een grote stap vooruit te noemen."

© Herman Sleebus

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.