20 sep 2014

Meer regels en minder geld: wachtlijsten voor kinderopvang dreigen verder toe te nemen

Groen reageert vol onbegrip op het nieuws dat de Vlaamse regering geen middelen voorziet voor startende kinderopvang. Van den Brandt: "Met de enorme tekorten in de kinderopvang moet de overheid ieder initiatief stimuleren. Als we voor elk kind een plaats willen, dan hebben we elk initiatief nodig die kinderopvangplaatsen creëert. Maar de Vlaamse overheid kan niet eens de subsidies waar starters recht op hebben uitbetalen. De Vlaamse regering smoort nieuwe kinderopvang in de kiem met langere wachtlijsten als gevolg. Er worden meer regels opgelegd en minder geld voorzien."   Tegen 2020 zijn er meer dan 40.000 extra plaatsen nodig in de kinderopvang. Van den Brandt: "De wachtlijsten voor kinderopvang dreigen verder toe te nemen. Sinds vorig jaar is een nieuw decreet die een waterval aan onnodige regels voorziet die initiatiefnemers afschrikken. Daarnaast is de financiering onvoldoende om de kwaliteitseisen te behalen en sloten reeds velen de deuren. Daarbovenop komt dat er voor starters geen middelen worden voorzien. Een kaderdecreet waar geen middelen tegenover staan is een lege doos. Minister Jo Vandeurzen (CD&V) moet met budgetten naar het parlement komen."

 

Het Vlaams regeerakkoord zegt "vertrouwen begint met duidelijkheid". Maar ondernemers die kinderopvang willen opstarten, weten niet op welke subsidie ze recht hebben en of die uitbetaald kan worden. De Vlaamse regering creëert vooral onrust en schrikt investeerders af.  "Als overheid ga je een tweerichtings-engagement aan: je vraagt aan initiatiefnemers om de normen en regels te respecteren, maar de overheid moet rechtszekerheid bieden door subsidies die daartegenover staan te voorzien," zegt Van den Brandt. Als er zelfs al geen middelen zijn voor de basissubsidie  van nieuwe kinderopvang, dan houden we ons hart vast voor bijkomende subsidies zoals subsidies voor het inkomensgebonden tarief en de bijkomende middelen voor kwetsbare gezinnen.

 

"Het decreet moet worden geëvalueerd op reglementitis," stelt Elke Van den Brandt voor. Groen waarschuwt voor een groot aantal sluitingen door de invoering van dit decreet. Voor onthaalouders, is er al een tijd een daling. Ieder jaar haken meer onthaalouders af dan er bij komen. In 2012 gingen er 807 plaatsen verloren bij onthaalouders (een honderdtal onthaalouders minder), een trend die blijft duren en volgens kind en gezin ook in 2013 en 2014 voortgaat.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.