08 dec 2015

Kinderbijslag is recht van elk kind

"Kinderbijslag is een recht van het kind. Het Open VLD-voorstel om de kinderbijslag voorwaardelijk te maken zal leiden tot meer kinderen in armoede", reageert Groen-parlementslid Elke Van den Brandt. "12 procent van de kinderen groeien vandaag al op in armoede. Groen is het uiteraard eens dat ouders hun kinderen zich moeten inschrijven in het onderwijs en dat iedereen Nederlands moet leren. Maar kinderen financieel treffen omdat hun ouders dat niet doen, brengt hen in een negatieve spiraal en is onrechtvaardig", aldus het Groen-parlementslid. Open VLD wil het kindergeld koppelen aan inschrijving op school vanaf 3 jaar.

Groen is voorstander van een verlaging van de leerplicht, maar het kindergeld voorwaardelijk maken riskeert die kinderen waarvan de ouders weigerachtig zijn in een neerwaartse spiraal te brengen. "Liberalen die een recht van kinderen in vraag stellen, hoe verzoenen ze dat met hun ideologie?", besluit Elke Van den Brandt.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.