Menselijker, eerlijker en gezonder

Tijd om Brussel vlot te trekken

Onze stad snakt naar veilige straten en gezonde lucht. Elke zet alles in het werk om daarvoor te zorgen. Ze is minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid en leidt de Vlaamse Gemeenschapscommissie.