16 jun 2015

Haal jongeren met problemen uit de wachtkamers

voorbije maandenhaalden

De schrijnende verhalen over jongeren in een psychologische crisis de voorpagina's van alle kranten. Groen is blij dat er aanpassingen komen. Het belangrijkste vraagstuk blijft de capaciteit, reageert Groen op de plannen van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

"Er is te weinig plaats. Het kan niet dat jongeren in nood in allerlei wachtkamers terecht komen", legt Groen-parlementslid Elke Van den Brandt uit. De minister erkent dat er een capaciteitsprobleem is, maar maakt amper middelen vrij om de tekorten weg te werken. "Minister Vandeurzen steekt daardoor de kop in het zand, ten koste van kwetsbare jongeren", stelt Van den Brandt.

Om de sector vlotter te doen draaien, moet de Vlaamse regering dereguleren. Het is positief dat minister Vandeurzen daar aanzet toe geeft, maar die wijzigingen moeten verder gaan. "De beruchte "toegangspoort" is het toppunt van bureaucratie. Door de documenten die daar ingevuld worden te vereenvoudigen, zal het niet structureel veranderen", zegt Elke Van den Brandt.  Onze hulpverleners verliezen in het huidige systeem heel veel tijd met allerhande arbeidsintensieve documenten, maar ze krijgen te weinig ruimte om te doen wat ze moeten doen:  zoeken naar oplossingen. "Jongeren en hun hulpverleners moeten een ondersteuningsplan kunnen opstellen, geen checklist afvinken". 

Groen pleit ook voor een trajectbegeleider voor ieder kind. "Dit is essentieel als sluitstuk voor een goede begeleiding van de jongere, zodat ze een aanspreekpunt hebben doorheen het traject en niet telkens hun verhaal opnieuw moeten doen", legt Elke Van den Brandt uit. In het oorspronkelijke decreet voorstel werd die trajectbegeleider nog opgenomen, maar die is om budgettaire redenen geschrapt. 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.