16 okt 2013

Groene steun voor nog 221 dagen daadkracht

Vandaag staat de beleidsverklaring van de gewestregering op de agenda van het Brussels Parlement. Een ambitieuze beleidsverklaring, geïnspireerd op twee seminaries, in Oostende en Luik, waar de regering de tijd genomen heeft om knopen door te hakken in grote dossiers.  Zoals de creatie van bijna 7.000 nieuwe publieke woningen of het natuurplan. Deze beslissingen vormen, samen met het Duurzaam Gewestelijk Ontwikkelingsplan, de basis voor de beleidsverklaring. Maar we zijn er nog niet. De uitdagingen zijn groot, de middelen beperkt. De Brusselse overheden zijn het aan de Brusselaars verplicht om het onderste uit de kan te halen wat betreft de levenskwaliteit in Brussel. De nieuwe weg die 4 jaar geleden met deze regering is ingezet, begint vruchten af te werpen.Zo tonen de cijfers van de recente Beldamenquête dat het aantal verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer stijgt (samen van 49% in 2001 naar 66%) , terwijl het percentage autogebruik daalt van 49 % naar 32%. Het energieverbruik per Brusselse inwoner is tussen 2004 en 2011 met 22 % gedaald dankzij premies, groene leningen en voorbeeldgebouwen.

Deze beleidsverklaring toont bovendien dat de regering werk wil maken van dossiers die te lang zijn blijven liggen: zo wordt netheid één van de hoofdprioriteiten net als de aanpak van jeugdwerkloosheid. 

Jeugdwerkloosheid, vorming en opleiding krijgen prioriteit, onder andere door een verhoogd aanbod aan stageplaatsen.  Wat netheid en afval betreft is er niet alleen de betere bevoegdheidsverdeling tussen gewest en gemeenten, 60 extra netheidswerkers, maar ook een Netheidsplan met concrete punten.  Een goed voorbeeld is het meer en beter sorteren van afval en een breder aanbod aan kwaliteitsvolle containerparken.

Deze regering heeft nog 221 dagen om de dossiers die op het spoor staan en de beleidsplannen die goedgekeurd zijn, verder te concretiseren. De Groen fractie geeft vandaag haar steun voor nog 221 dagen daadkracht.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.