17 jan 2011

Groene economie werkt. Energieprestatiecertificaten zorgen voor 200 jobs.

In 2011 zal ook het Brussels Gewest een systeem van energieprestatiecertificaten hebben. Vanaf mei wordt een certificaat verplicht bij de verkoop van een woning, tegen het einde van het jaar

ook bij de verhuur. Op die manier krijgen kopers of huurders een duidelijk zicht op de verwarmingskosten. Geen verrassingen meer, waarbij een lage huurprijs volledig teniet gedaan wordt door hoge lasten. De certificaten kunnen eigenaars bovendien aansporen te investeren in energiebesparende en klimaatvriendelijke maatregelen.

Tijdens een debat in de commissie huisvesting stelde bevoegd
minister Huytebroeck dat het gewest uitgaat van 70.000 tot 80.000
certificaten per jaar. De uitreiking zou een halve dag werk per woning
betekenen, wat 200 jobs oplevert. Elke Van den Brandt: "Dit is duidelijk
een win-win situatie. Tweehonderd kwaliteitsvolle jobs, minder
verrassingen voor huurders en kopers en meer energievriendelijke
investeringen, op hun beurt goed voor extra groene jobs."

Van den Brandt wijst er wel op een
aantal mogelijke valkuilen bij de concrete invoering. "In Vlaanderen
waar het systeem intussen twee jaar bestaat, komen heel wat
wantoestanden aan het licht. Een goede vorming en controle zijn
essentieel. Bovendien hangt een deel van de energierekening af van het
gedrag van de gebruikers. Zeker in een grootstad is het belangrijk om de
uitreiking van een energieprestatiecertificaat gepaard te laten gaan
met een stukje sensibilisering en informatieverstrekking.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.