14 mei 2013

Groen zwaar ontgoocheld in gebrekkige investeringen

Elke Van den Brandt, Brussels Parlementslid voor Groen, wil dat er nog voor de zomer een concreet actieplan komt voor het Brussels onderwijs. Daarin moeten de Vlaamse en de Franse gemeenschap samen afspreken over de locatie en de financiering van extra scholen. Van den Brandt: "Alle gegevens hiervoor zijn voorhanden. Het is nu enkel een kwestie van politieke wil." Voor de zoveelste keer staan de kranten vol met de inschrijvingsperikelen in het Brussels onderwijs. Dat er plaatsen te kort zijn, zowel in het Nederlandstalig als Franstalig onderwijs, is voor iedereen duidelijk. "Willen we jonge ouders in ons gewest houden, dan moeten we voor ieder kind een plek voorzien. Willen we genoeg scholen hebben voor de toekomstige generatie, dan moeten we nu massaal investeren. Bij onvoldoende capaciteit zijn het bovendien altijd de meest kwetsbaren die het eerst uit de boot vallen." Aldus Van den Brandt. Kwaliteitsvol onderwijs is de basis voor een gezonde samenleving. In Brussel organiseren twee gemeenschappen onderwijs. Van den Brandt: "We mogen niet blind zijn en de problemen naar elkaar doorschuiven. Dat is de toekomst van onze stad op de helling zetten."

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.