06 okt 2010

Groen! zet de leraren in de bloemetjes

Inspirerende, goed opgeleide leerkrachten zijn de motor van goed onderwijs. Wie anders dan de leerkracht wekt liefde en interesse voor kennis? Op de dag van de leraar, 5 oktober, wordt wereldwijd stilgestaan

bij het belang van onderwijs en de rol van de leraar daarin. In Brussel, Gent en Antwerpen zullen Groen! Parlementsleden leraren in de bloemetjes zetten. Elke Van den Brandt, Brusselse Parlementslid, trekt naar het Koninklijk Atheneum E. Hiel in Schaarbeek, om daar het lerarenkorps te bedanken voor hun inzet.

Leerkrachten maken het verschil in het leven van kinderen en
jongeren. Leraren die met hart en ziel hun werk doen, geven kinderen kansen die
ze thuis soms niet krijgen. Maar het valt niet mee om steeds weer vol passie
voor de klas te staan. In een samenleving die steeds complexer en meer divers
is, komen er voor leerkrachten steeds taken bij en wordt het lerarenberoep
zwaarder. Er dreigt een tekort aan leraren. Groen! wil het lerarenberoep
aantrekkelijker maken.

Ø
In het kleuter- en basisonderwijs is er nood aan
een uitgebouwd lerarenteam, waar ook plaats is voor kinderverzorgsters met een
korte opleiding en voor onderwijzend personeel met een pedagogisch
masterdiploma. Via verdere opleidingen en ervaring kunnen beginnende
leerkrachten doorgroeien.

Ø
In het secundair onderwijs hebben startende
leraars behoefte aan werkzekerheid en begeleiding. Voor ervaren leerkrachten
wil Groen! het mandaat van de senior leraar invoeren. Wie 10 jaar leraar is en
voldoet aan een aantal objectieve criteria, kan toegang krijgen tot een functie
met bijkomende pedagogische verantwoordelijkheden en een mandaatvergoeding.

Ø
Specifiek voor Brussel is een betere
voorbereiding voor nieuwe leerkrachten op het lesgeven in Brussel noodzakelijk.
Betere ondersteuning met specifiek pedagogisch materiaal, beter voorbereiding
op de Brusselse meertalige onderwijscontext, en een uitbreiding van de
bestaande peterschapsformules door ervaren collega's voor beginnende
leerkrachten?

Op 19 maart 2011 organiseert Groen! een onderwijscongres. De
modernisering van het lerarenberoep is een van de thema's die daar zullen
behandeld worden.

Op dinsdag 5 oktober, zette Elke Van den Brandt het
lerarenkorps van het Koninklijk Atheneum E. Hiel in Schaarbeek in de
bloemetjes. De pers wordt om 10.30u verwelkomt aan de schoolpoort,
(Charles Gilisquetlaan 34, 1030 Schaarbeek) om daarna in de lerarenkamer met
een kadootje de leerkrachten te bedanken.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.