05 dec 2011

Groen! wil meertalig onderwijs in Brussel.

Vandaag houdt de Raad van de VGC hoorzittingen met experten inzake meertalig onderwijs. Dit in navolging van een discussienota die Elke van den Brandt (Goen!) eerder indiende. Van den Brandt: "We hebben nieuwe taalrecepten nodig om een antwoord te bieden aan de meertalige context van onze stad."  Brussel is meertalig. Dit wordt vaak als een bedreiging gezien en te weinig als een opportuniteit.  Brusselse kinderen moeten opgroeien tot meertalige burgers, zeker in onze hoofdstad waar vele gemeenschappen en culturen samen leven. In het licht daarvan pleit Groen! voor meer meertaligheid op school.

 

"Kinderen beschikken  over de mentale soepelheid om verschillende talen aan te leren. Door actief met een andere taal bezig te zijn, hebben kinderen de mogelijkheid een grotere taalvaardigheid te ontwikkelen. Het leren van een taal gaat zeker niet ten koste van de andere taal. Integendeel, het werkt volgens vele studies zelfs bevorderend. Het kennen van een taal biedt vaak een toegangspoort tot de leef- en denkwereld van de ander. Het spreekt voor zich dat kennis van verschillende talen onontbeerlijk is, ook inzake arbeidsmarktparticipatie." aldus Van den Brandt.

 

De tijd is rijp voor nieuwe recepten. Elke Van den Brandt diende in de Raad voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie een discussienota in, met als titel: nieuwe taalrecepten voor het Brussels onderwijs. Naar aanleiding van deze discussienota vindt vandaag een hoorzitting plaats.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.