17 mei 2011

Groen! is verontwaardigd dat de Vlaamse regering voor de zoveelste keer de zwaksten in de kou laat staan.

Donderdag wordt het nieuwe onderwijsdecreet in de commissie onderwijs in het Vlaams parlement besproken en gestemd. Opmerkelijke passage gaat over een nieuwe toelatingsvoorwaarde voor NT2. Een cursist die niet kan aantonen over een wettig verblijf te beschikken, kan zich niet langer inschrijven voor een opleiding Nederlands. Volgens recente schattingen zijn er in België ruim 100.000 mensen zonder wettig verblijf, waarvan er heel wat in Brussel verblijven. Deze mensen verbieden een opleiding Nederlands te volgen, druist in tegen het basisprincipe dat eenieder recht op onderwijs heeft. Daarenboven zorgt deze controlefunctie voor bijkomende administratieve last voor de scholen. Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid voor Groen!: "Je mag asiel-en migratiebeleid niet verwarren met een onderwijsbeleid. Het gaan om mensen die hier zijn, en dan heb je er alles bij te winnen dat ze effectief ook deel uitmaken van de samenleving. Door mensen uit taallessen te weren, ga je ze niet uit het land weren. Het enige wat je bereikt is ze in de marge van de maatschappij houden." Van den Brandt vreest vooral voor negatieve gevolgen voor mensen die in een regularisatieprocedure willen stappen: " Mensen schrijven zich vaak in voor een cursus Nederlands wanneer ze uitzicht hebben op regularisatie. Van hen wordt net verwacht dat ze zich inburgeren. Hoe kan dat als ze pas op het moment van de regularisatie de kans krijgen om onze taal te leren?"

Groen! dient in het Vlaams Parlement een amendement in op het decreet.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.