16 feb 2011

Groen! verklaart op valentijnsdag liefde aan de leerkracht

Op maandag 14 februari, Valentijnsdag, verklaarden Vlaams parlementslid en onderwijsspecialiste Elisabeth Meuleman, Groen! voorzitter Wouter Van Besien en de groene parlementsleden de liefde aan de leerkrachten van het Vlaamse

onderwijs. Verspreid over Vlaanderen overhandigen ze verschillende leerkrachten een leuke, ingelijste cartoon. 'Leerkrachten zijn helden', stelt Elisabeth Meuleman: 'Zij bereiden met passie voor hun vak elke dag weer onze kinderen voor op de toekomst. We moeten hen alle vertrouwen geven.'

Deze actie van Groen! vindt plaats in verschillende scholen in Vlaanderen
en is bedoeld om leerkrachten in de bloemetjes te zetten. 'Leraars doen niet
zo maar gewoon hun werk. Zij maken het verschil', aldus Van Besien die naar
het Sint-Jozefinstituut, in Leuven trekt. Hij zal daar een grote, prikkelende
cartoon overhandigen aan het lerarenteam. Nadien zal hij een reeks
toepasselijke valentijnskaarten posten naar de leerkrachten in de omringende
scholen.

Ook Elke Van den Brandt kwam in actie. Zij bracht een bezoek aan de basisschool Vier-Winden in Molenbeek, waar de leerkrachten deze appreciatie zeker konden apprecieren.

Door juist op Valentijnsdag de liefde aan de leraar te verklaren, spreekt
Groen! haar grote waardering voor de leraren uit. Leraren die met hart en
ziel hun werk doen, geven kinderen kansen die ze thuis soms niet krijgen.
"Maar het valt niet mee om steeds weer vol passie voor de klas te staan. In
een samenleving die steeds complexer en meer divers is, komen er voor
leerkrachten steeds meer taken bij en wordt het lerarenberoep zwaarder. Er
dreigt een tekort aan leraren. Groen! wil daarom het lerarenberoep opnieuw
aantrekkelijker maken,"aldus Elke Van den Brandt;

Groen! roept iedereen die fan is van zijn of haar leerkracht(en) of van de
leerkrachten van de kinderen op school, om samen met Groen! op Valentijnsdag
die leerkracht te bedanken voor het harde werk. Speciaal daarvoor werden twee
prikkelende kaarten ontworpen. U kan ze hier downloaden (http://groen.be/leerkrachtindebloemetjes)

Op 19 maart 2011 organiseert Groen! een onderwijscongres. De modernisering
van het lerarenberoep is een van de thema's die daar zullen behandeld worden.
Klik hier voor meer informatie over het groene onderwijscongres http://www.groen.be/onderwijscongres

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.