08 aug 2011

Groen! tegen kappen platanen aan de Havenlaan

De huidige plannen voor de heraanleg van de Havenlaan dateren uit de vorige legislatuur. Nu het BILC-project aan de Havenlaan is afgevoerd is het echter niet meer nodig de 300 platanen te kappen. Groen! Brussel vraagt minister Grouwels daarom haar plannen te wijzigen, en steunt daarmee de actie van de buurtbewoners tegen de huidig geplande heraanleg. Mocht de beslissing vandaag genomen worden, met Groen! in de regering, dan had ze er zeker anders uitgezien. Volgens Groen! kunnen de bomen wel bewaard worden en kan er tegelijk fiets- en wandelcomfort gerealiseerd worden op de Havenlaan. Daarom vraagt Groen! de petitie te tekenen: "NEEN aan het betonneren van de havenlaan te Brussel en aan het vellen van 300 platanen, ja aan een vernieuwing met respect voor gebruikers, erfgoed en stedelijke omgeving."

Meer informatie: www.havenlaan.be

Om de petitie te ondertekenen, klik hier

In bijlage nog een FAQ in verband met het standpunt van Groen! over de heraanleg van de Havenlaan.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.