07 dec 2011

Groen! blijft geloven in wijkwerkingen.

De ervaring en expertise van de geïntegreerde wijkcentra dreigt verloren te gaan. Dit zou een spijtige zaak zijn voor Brussel. Elke Van den Brandt (Groen!): "De wijkcentra vormen een meerwaarde voor de stad. Hun grootste troef is dat ze over de bevoegdheden heen werken. En dat is net hun grootste nadeel: ze passen in geen enkel subsidiekanaal". Vrijdag wordt de begroting van de VGC gestemd. In de marge hiervan protesteren een aantal geïntegreerde wijkcentra. De financiering van hun coördinatoren is al vele jaren een heikel punt. Eigenlijk bestaat er bij geen enkele overheid een direct subsidiekanaal voor. De VGC heeft enkele jaren (op een creatieve manier) geprobeerd de functie te garanderen, maar door de hervorming van het Lokaal Sociaal Beleid dreigt dit nu weg te vallen. Voor Elke Van den Brandt (Groen!) blijven wijkwerkingen echter cruciaal: "De wijkcentra spelen een belangrijke rol in de leefbaarheid van de grootstad en het buurtgerichte werken van de VGC. Het is onaanvaardbaar dat we hun werking niet zouden ondersteunen. Integendeel, we moeten een duidelijk kader scheppen waarbinnen de wijkwerking gefinancierd kan worden."

Groen! gelooft sterk in wijkgericht werken. Elke Van den Brandt: "Aan een stad bouw je niet vanuit bevoegdheidshokjes, maar vanuit een globale visie. Een visie die uitgaat van een betere stad, een stad op mensenmaat die rekening houdt met de belangen en behoeften van iedereen." Daarom is de wijkwerking net zo belangrijk: de wijkcentra zetten tegelijkertijd in op wonen, op gezondheid, op werk, ...

Er is nood aan een duidelijk kader waarbinnen wijkwerkingen kunnen gefinancierd worden. Het College van de VGC gaf haar administratie de opdracht om hiervoor tegen de eerste begrotingsaanpassing een reglement op te stellen. Dat komt er in april. Elke Van den Brandt: "Het is belangrijk dat dit reglement er komt. Hun expertise moet behouden blijven zodat Brussel een betere stad wordt. Een stad waar je jong kan zijn en oud wil worden. In zo'n stad zijn wijkwerkingen onmisbaar."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.