09 mrt 2010

Groen! blij met bocht van minister Smet

Brussels parlementslid Elke Van den Brandt en Vlaams parlementslid Luckas Vander Taelen vinden het een goede zaak dat de Vlaamse minister van Onderwijs Pascal Smet eindelijk de noodzaak inziet dat er scholen moeten bijkomen in de grote steden, dus ook in Brussel.   "Wij wezen er de minister al herhaaldelijk op dat er in Brussel een groot capaciteitsprobleem is. Er zijn weldra 3000 plaatsen te weinig in het Nederlandstalig onderwijs alleen," zegt Van den Brandt, "Eindelijk geeft minister Smet dat nu toe. Hopelijk is dit de opmaat naar een degelijk onderwijsbeleid dat tegemoet komt aan de reële noden, ook in onze hoofdstad."

 

Van der Taelen wijst op de demografische boom in de hoofdstad: "Tegen 2014 komen er zeker 200.000 inwoners bij. Het zou een gemiste kans voor Vlaanderen zijn dat het Nederlandstalig onderwijs hierop geen antwoord biedt. Vander Taelen wijst bovendien ook op een ander probleem: " Er zijn niet alleen te weinig scholen, maar er is ook een gebrek aan leraars voor onze scholen. Ook daar kan er van een minister van Onderwijs verwacht worden dat hij daarop een antwoord biedt."

 

"Smet kondigt veel aan, maar voert weinig uit," stelt Van den Brandt: "Hij kondigde een task force aan met de VGC maar die staat nog steeds niet op punt. Waals minister van Onderwijs Simonet geeft in het Parlement van de Franse gemeenschap aan dat Smet wel wil samenwerken, maar niet rond capaciteit. Ons onderwijs is niet geholpen met halve intentieverklaringen, wel met meer en betere infrastructuur en meer onderwijspersoneel. De ministers van Onderwijs uit de twee gemeenschappen moeten samen rond de tafel gaan zitten en een masterplan voor het Brussels onderwijs opstellen. Nu, niet volgend jaar."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.