29 okt 2010

Gewest krijgt extra wapen voor strijd tegen leegstand

Het gewest heeft een extra wapen in de strijd tegen leegstand: de gewestelijke leegstandboete. De commissie huisvesting van het Brussels Parlement besprak vandaag de concrete toepassing hiervan. Het debat kwam er

mede op initiatief van Groen! -parlementslid Elke Van den Brandt: "Leegstand is meer dan een probleem van stadskankers. Er is een enorme huisvestingcrisis en het is dus simpelweg immoreel om een gebouw leeg te laten staan."

Waarom een gewestelijk systeem van administratieve sancties
tegen leegstand? "Gemeenten kunnen al
langer leegstandstaksen heffen. Maar, vaak is dit een juridische strijd en
gemeenten hebben noch niet de expertise, noch de middelen om deze ten volle aan
te gaan. Door het gewest de boete te laten heffen, kunnen de middelen gebundeld
worden bij één dienst," aldus Van den Brandt .

De gewestelijke leegstandsboete is eigenlijk niet nieuw. Ze
werd al in 2009 via een ordonnantie in
het leven geroepen. Het Algemeen Eigenaarssyndicaat ging hiertegen in beroep en
pas recent werd dit beroep door het gerecht verworpen. Van de Brandt: "de weg voor de effectieve toepassing ligt
nu dus eindelijk open."

De commissie Huisvesting besprak vandaag nog enkele
belangrijke vragen voor de toepassing van de leegstandtaks: wat valt onder
leegstand, hoeveel mensen zullen er op de bevoegde dienst werken, hoeveel
middelen krijgt deze dienst, ? De plannen van Staatsecretaris Doulkeridis
(Ecolo) zijn alvast hoopgevend, ook al vraagt elke stap heel wat tijd. De
staatssecretaris heeft niet gewacht op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof
om te werken aan de concretisering van de ordonnantie. De aanwervingsprocedures
voor de gewestelijke dienst zijn opgestart.

foto (c) Lhoon

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.