22 feb 2010

Geen eigen-kind-eerst-beleid in Brusselse Scholen

De Brusselse scholen kampen met een capaciteitsgebrek. Toch is het draagvlak om extra plaatsen te creëren klein. Steeds meer stemmen gaan op voor een eigen-kind-eerst-politiek, waarbij enkel Nederlandstalige kinderen nog welkom zijn. Dit is volgens Groen! niet alleen een gemiste kans, maar het ontlopen van verantwoordelijkheid. Onderwijs is dé sleutel om jongeren te begeleiden, en in het licht van het veiligheidsdebat is dat geen overbodige luxe. .De Brusselse scholen zitten overvol, koppen de kranten. Volgend schooljaar zal er nog voor alle kinderen plaats zijn, al is het voor een aantal ouders niet in een school van hun keuze. "Intussen zitten wel met overvolle klasjes," zegt Elke Van de Brandt, Brussels Parlementslid, "en in de komende jaren dreigt er een écht plaatstekort. Onze scholen zijn niet klaar voor de verwachte demografische groei." Momenteel voorziet Vlaanderen in 20% van de plaatsen in het Brussels onderwijs. Als Vlaanderen dit aandeel wil behouden, zullen we 3000 extra plaatsen moeten creëren. Minister van Onderwijs Pascal Smet, ziet dit niet zitten. Volgens hem is de draagkracht van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel bereikt. Investeren in anderstalige kinderen past niet in de prioriteiten van de Vlaamse overheid. Toch is dit voor Groen! van wezenlijk belang. Van den Brandt: "Goed onderwijs is de basis voor de rest van je leven. We moeten maximaal inzetten op de ontplooiing van alle kinderen."

Dat Vlaanderen hierdoor verder investeert in het onderwijs van anderstalige kinderen, is volgens Groen! niet meer dan normaal. Als je je kinderen in Brussel naar school stuurt, moet je kiezen uit twee gemeenschappen, de Franstalige of de Nederlandstalige. "Deze keuze is artificieel. In Brussel leven veel meer gemeenschappen en alle kinderen hebben recht op onderwijs," aldus Van den Brandt. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft een goede reputatie en levert veel meertalige leerlingen af die goed voorbereid zijn op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Van den Brandt: "We moeten blij zijn met die grote groep die open staat voor het Nederlands. Niet om aan zieltjeswinnerij te doen, maar omdat het gemakkelijker is samen te leven in een stad waar mensen elkaars taal spreken en omdat meertaligheid de beste voorbereiding is voor een goede job."

Groen! pleit voor meertalig onderwijs dat open staat voor iedereen, voor onderwijsmethodes die aangepast zijn aan de noden van élke Brusselse leerling, en voor extra plaatsen in scholen. Van den Brandt: "Je kan niet op de ene dag klagen dat er een veiligheidsprobleem is, dat er torenhoge jeugdwerkloosheid is, dat de jongeren onvoldoende voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en de andere dag zeggen dat je niet wil investeren in het onderwijs. Dat is kortzichtig, dat is cynisch."

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.