21 sep 2012

Enige plaats waar gemeenschappen elkaar lijken te ontmoeten is in de rechtszaal

Gisteren besliste het parlement van de Franse gemeenschap om naar het grondwettelijk hof te trekken om de nieuwe voorrangsregels in de Nederlandstalige crèches aan te vechten. Groen betreurt dat er een zoveelste juridische zaak komt tussen de twee gemeenschappen. Elke Van den Brandt (Brussels Parlementslid, Groen): "Het lijkt wel alsof de gemeenschappen elkaar alleen maar ontmoeten in de rechtszaal".  De noden in de kinderopvang en het onderwijs zijn enorm. Ieder jaar komen er meer kinderen bij in Brussel en ieder jaar zijn de tekorten groter. "Noch de Franse, nog de Vlaamse Gemeenschap kan alleen een antwoord op bieden op de tekorten. We hebben nood aan een gezamenlijk plan om de demografische groei op te vangen," aldus Van den Brandt. Groen blijft daarom pleiten voor een Masterplan waarin alle overheden samen afspreken wie welke infrastructuur voorziet in welke wijk.

De afgelopen jaren ontmoetten de ministers van de gemeenschappen elkaar te weinig. Van den Brandt: "Er is een Taskforce onderwijs, maar die levert na twee jaar palaveren geen resultaten op. Over het decreet kinderopvang was er pas overleg, nadat het in het Vlaams Parlement behandeld werd." Het kwam tot een juridisch conflict over de voorrangsregels in het onderwijs, de scholenbouw door het Brussels Gewest en nu het nieuwe decreet kinderopvang. "Het is triest om te zien dat we er in Brussel niet in slagen de handen in elkaar te slaan wanneer het over onze kinderen gaat," concludeert Van den Brandt.  

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.