11 jan 2013

Elke in het Brussels parlement

Op 16 juli legde Elke haar eed af in het Brusselse Parlement. Ze volgt er Bruno De Lille op die staatssecretaris werd. Ze zal zich toeleggen op dossiers rond onderwijs, gelijke kansen, economie en onderzoek.  Elke zetelt in de volgende commissies:Voorzitter

  • van de Commissie Sociale Zaken in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie
  • Commissie economische zaken in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
  • Commissie huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement (plaatsvervangend)
  • Commissie Welzijn, gezondheid en gezin in de Raad voor de Vlaamse Gemeenschap
  • Commissie onderwijs en vorming in de Raad voor de Vlaamse Gemeenschap

 Meer info: http://www.parlbruparl.irisnet.be/

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.