16 jan 2013

een toegankelijke arbeidsmarkt

Na de Brusselse regering gaat nu ook e federale regering  anoniem solliciteren mogelijk maken. Hiermee wil ze de toegang tot de arbeidmarkt vergemakkelijken voor vrouwen, ouderen, etnisch-culturele minderheden en personen met een handicap. Voor de Brusselse regering is de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt al langer een belangrijke prioriteit. Zo hebben we ook proefproject rond de anonieme cv's gehad. Uit de evaluatie bleek dat het anoniem cv nut heeft, maar zeker geen wonderoplossing is. Het mag bijvoorbeeld geen standaardformulier zijn, maar vereist maatwerk.Discriminatie op de arbeidsmarkt blijft ondanks de vele maatregelen en goede intenties een hardnekkig fenomeen. Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid voor Groen: "Er is meer dan ooit nood aan een structurele en coherente aanpak van discriminatie. We mogen de strijd niet opgeven na deze evaluatie. We moeten bijsturen waar het misloopt en bijkomende instrumenten ontwikkelen."

Bescherming tegen arbeidsgerelateerde discriminatie zou een topprioriteit moeten zijn. Er is prangende nood aan een arbeidsmarkt die niemand uitsluit. De strijd tegen discriminatie en voor een toegankelijke arbeidsmarkt is een gedeelde verantwoordelijkheid.   Groen pleit daarom voor een tweesporenbeleid, enerzijds moeten de werkgevers die een diversiteitbeleid op poten zetten worden ondersteund, anderzijds moet er een strenge controle zijn op discriminerend gedrag.  

 Van den Brandt: "De uitwerking en implementatie van de praktijktest, die overigens opgenomen is in het Brussels regeerakkoord, is onmisbaar om een vermoeden van discriminatie in de praktijk vast te stellen."

 Van den Brandt heeft de bevoegde minister voor Economie, Benoît Cerexhe, herhaaldelijk geïnterpelleerd over deze thematiek sinds het begin van de legislatuur.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.