29 aug 2013

Dringend tijd voor een masterplan onderwijs

Het nieuwe schooljaar gaat terug van start en zoals te verwachten betekent dit ook noodkreten over plaatsgebrek. De noodzaak voor een masterplan scholenbouw, in samenspraak tussen de twee gemeenschappen, is meer dan ooit duidelijk. Elke Van den Brandt (Brussels parlementslid Groen): "Het is onvoorstelbaar dat er nog altijd geen masterplan op tafel licht waarbij beide overheden afspreken wie welke extra plaatsen zal creëren". Ook de gebrekkige uitwisseling van gegevens is een belediging voor de Brusselse jeugd. Brussel staat voor een gigantische demografische uitdaging. We kampen al jaren met een enorm capaciteitsprobleem terwijl ieder kind een plek op een school geven een vanzelfsprekendheid moet zijn. Net om die reden werd enkele jaren geleden een taskforce opgericht waaraan verschillende overheden samen deel namen om het onderwijsvraagstuk aan te pakken. De taskforce moest dan een masterplan uitwerken in samenwerking met beide gemeenschappen én met de ondersteuning van het gewest voor wat de stedenbouwkundige aspecten betreft. We zijn al een paar jaar verder en van een echt masterplan is er nog altijd geen sprake, terwijl het al lang 5 na 12 is.Ook het LOP trok weer aan de alarmbel. De voorzitter, Walentina Cools, liet weten dat van de helft van de kinderen die op de wachtlijst stonden vorig jaar niet bekend is of ze een school hebben gevonden en zo ja, waar ze zijn terecht gekomen. Ook hier is de uitwisseling van gegevens tussen de gemeenschappen van cruciaal belang. Van den Brandt: "We moeten minstens gegevens beginnen uitwisselen, zodat we weten of ieder kind een plek op een school heeft".

"Wij pleiten al meer dan drie jaar voor een masterplan onderwijs. Er is meer dan ooit nood aan één plan, één aanpak om het schrijnende capaciteitstekort weg te werken. Beide gemeenschappen moeten de handen in mekaar slaan en dit plan samen opstellen voor het echt te laat is". Aldus Van den Brandt.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.