19 nov 2009

Doe iets aan de opvang van de asielzoekers!

De Brusselse Groen!-fractie roept de Brusselse regering op om de beperkte bevoegdhedendie ze heeft optimaal in te zetten om een antwoord te bieden op de humanitaire crisis in de opvang van asielzoekers. Elke Van den Brandt: "Wat vandaag gebeurt is mensonwaardig. Asielzoekers moeten

vandaag al blij zijn wanneer ze in een tentenkamp worden toegelaten. Het alternatief isimmers de straat. Dit is de Europese Hoofdstad onwaardig!"

De opvang van asielzoekers is een federale materie, maar gezien de hoogdringendheid moet iedereen zijn verantwoordelijkheid opnemen, ook de Brusselse regering.

Van den Brandt: "Leegstaande gebouwen van het Brussels Gewest waar geen concrete plannenvoor zijn, moeten in versneld tempo worden opengesteld. Mensen op straat sturen mag nooit een optie zijn, maar gezien de winter voor de deur staat is de noodzaak aan opvang met verwarming en stromend water onontbeerlijk. Het gewest beschikt over een aantal gebouwen, laten we ze benutten!".

In realiteit komen veel van de asielzoekers in de winteropvang voor daklozen terecht. We moeten vermijden dat deze voorzieningen, die al sterk bevraagd zijn en tegenover vorig jaar minder plaatsen hebben, overspoeld worden.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.