03 mei 2010

Dexia moet stoppen met investeringen in Israëlische nederzettingen

Dexia investeert nog steeds in de Israëlische nederzettingen. Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid voor Groen!, wil dat publieke overheden die aandeelhouder zijn, op de komende algemene vergadering duidelijk standpunt innemen. Deze vindt plaats op 12 mei. "Dexia financiert en geeft leningen aan Israëlische nederzettingen en steunt zo in feite een illegale praktijk," aldus Van den Brandt. Al sinds het begin van de bezetting heeft de internationale gemeenschap Israël veroordeeld. De Veiligheidsraad van de VN stemde resolutie 242, waarin Israël werd opgeroepen zich terug te trekken uit gebieden die het had bezet tijdens de oorlog. Ook de VN Mensenrechtenraad heeft in verschillende resoluties de staat Israël veroordeeld. Dexia heeft tijdens de AV van vorig jaar, onder druk van het platform 'Israël koloniseert - Dexia financiert', bij monde van Jean-Luc Dehaene beloofd geen nieuwe leningen meer toe te kennen. Elke Van den Brandt: "Dit is een stap in de goede richting, twee kritieke punten blijven echter bestaan, namelijk de investeringen in Oost-Jeruzalem, het deel van de stad dat volgens internationaal recht illegaal bezet wordt door Israël en de lopende kredieten waar er niet aan geraakt wordt."

Elke Van den Brandt: "Vele publieke overheden hebben aandelen in Dexia, ook het Brussels Gewest. De vertegenwoordiger van het gewest moet een duidelijk standpunt innemen tegenover het beleid dat door Dexia in Israël wordt gevoerd." Van den Brandt interpelleert vandaag de bevoegde minister, Jean-Luc Vanraes hierover in de commissie financiën.

foto (c) redvers

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.