11 jan 2019

Debat rond jeugddelinquentierecht

Op Vlaams Parlements.tv ging Elke Van den Brandt voor Groen in debat met Lorin Parys (N-VA) en Katrien Schryvers (CD&V) over het nieuwe jeugddelinquentierecht. Het debat zelf kan je hier herbekijken.

Groen diende naar aanleiding van het nieuwe decreet in het Vlaams Parlement een aantal amendementen in.

Eén van de belangrijkste punten van kritiek is dat voor Groen uithandengeving géén plaats heeft in het jeugdrecht. In de eerste plaats is de uithandengeving van minderjarigen aan het volwassengerecht niet in lijn met het Kinderrechtenverdrag. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat uithandengeving niet de gewenste gevolgen heeft en dat jongeren vaak jaren later opnieuw in de gevangenis zitten. Het ontwerp van decreet inzake jeugddelinquentierecht voorziet in voldoende mogelijkheden om langdurige straffen op te leggen. Er is dan ook geen enkele reden om uithandengeving op te nemen in het nieuw vorm te geven jeugdsanctierecht.