08 feb 2017

De zorgroadshows

Groen organiseerde afgelopen najaar Zorgroadshows doorheen Vlaanderen en Brussel. Tijdens deze avonden werden lokale welzijnsorganisaties voorgesteld en konden aanwezigen hun dromen over een zorgzame samenleving met ons delen. De duurzame en creatieve voorstellen die naar boven kwamen, vormen een bron aan inspiratie voor ons. Over het algemeen werd duidelijk dat de aanwezigen zich zorgen maken over een verdere commercialisering van het zorglandschap en de besparingen in de welzijnssector. Professionele én vrijwillige ? zoals mantelzorgers ? hulpverleners verdienen meer ondersteuning en waardering. De ellenlange wachtlijsten, van in de wieg tot aan het rusthuis, worden aangekaart. Ook  de bureaucratisering en administratieve rompslomp worden aan de kaak gesteld. Er wordt gestreefd naar inclusieve zorg, die betaalbaar is en op maat van iedereen. De zorg moet zoveel mogelijk lokaal verankerd zijn, zodat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Een uitbreiding van zorgloketten aan het gemeentehuis, waar iedereen met vragen terecht kan en er juist en snel wordt doorverwezen, werd voorgesteld, of meer investeringen in lokale initiatieven. Maar ook het vereenvoudigen van alternatieve woonvormen, zoals kangoeroewoningen,  werd aangemoedigd. Zo kunnen mensen niet alleen langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen, dit vermijdt het risico op eenzaamheid. Het doet ons veel deugd te lezen dat mensen gelukkig worden van de zorg voor elkaar en streven naar levenskwaliteit voor iedereen. Dat is waar wij, samen met jullie, voor gaan in 2017. We wensen jullie een jaar van goede gezondheid, veel liefde en het nodige engagement toe.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.