16 sep 2013

Colloquium: De zesde staatshervorming en het beleid sociale zaken en gezondheid; fataliteit of opportuniteit voor Brussel?

De 6de staatshervorming betekent de overdracht van belangrijke bevoegdheden inzake hulp aan personen en gezondheid. Volgende bevoegdheden komen over van de federale overheid: de erkenningsnormen voor ziekenhuizen, rusthuizen en dagcentra, de investeringen in infrastructuur en grote medische apparatuur, het Impulseo-fonds, de diensten voor geïntegreerde thuiszorg, de platforms geestelijke gezondheid? Bevoegdheden die samen goed zijn voor 4,5 miljard euro (op een  totaal Riziv-budget van 28 miljard euro.) De groenen zien deze overdracht van bevoegdheden als een opportuniteit om te sleutelen aan het beleid inzake zieken- en ouderenvoorzieningen om zo beter gewapend te zijn in de strijd tegen veroudering, demografische boom en toenemende dualisering. De overheidsmiddelen zijn beperkt en het is onze verantwoordelijkheid ze zo goed mogelijk te gebruiken voor de reorganisatie van de gezondheidszorg en het wegwerken van institutionele tussenschotten. Het uiteindelijke doel is de verhoging van de levenskwaliteit van de Brusselaars.De fracties van Ecolo en Groen in het Brussels parlement nodigen u uit om samen na te denken over het beleid naar aanleiding van de overdracht van bevoegdheden.

Na een voorstelling van de stand van zaken van de 6de staatshervorming en de perspectieven ervan voor Brussel, geven we het woord aan actoren actief op het terrein (ambulante zorg, rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, thuiszorg enz.). Op basis van hun ervaringen, vragen we hen input over de manier waarop de diensten en beleidsdomeinen best gereorganiseerd worden om te komen tot een zo coherent, efficiënt en solidair mogelijk beleid.

 

Vrije toegang met lunch / simultaanvertaling (Frans-Nederlands) / toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Inschrijvingen (voor 20 september): Francesca Costanzo: francesca.costanzo@ecolo.be; 02/549.69.17. Graag aanduiden welk atelier u in de voormiddag wenst te volgen.

Programma:

 • 8u30: onthaal
 • 9u: inleiding door Anne HERSCOVICI en Elke VAN DEN BRANDT, Brusselse parlementsleden
 • 9u10: de overdracht van bevoegdheden inzake sociaal beleid en gezondheid: voorstelling van het institutioneel akkoord. Bart MARTELL, studiemedewerker Groen en Magali PLOVIE, Brussels parlementslid.
 • 9u30: demografische boom, multiculturaliteit, dualisering?: de Brusselse uitdagingen. Murielle DEGUERRY, wetenschappelijk directrice van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel-Hoofdstad.
 • 9u50: de basisvoorwaarden voor een Brussels, sociaal, coherent, solidair en efficiënt gezondheidsbeleid.

Michel ROLAND, professor algemene geneeskunde aan de 'École de Santé publique' van de ULB, gezondheidscentrum 'Santé plurielle'.

 • 10u10: Welke organisatorische en bestuurlijke perspectieven voor een sociaal gezondheidsbeleid in Brussel? De voorstellen van Ecolo et Groen

Jacques MOREL en Magali PLOVIE, Brusselse parlementsleden

 • 10u30: Koffie pauze
 • 10u50: Workshops

Continuïteit, toegankelijkheid, kwaliteit: op welke manier het aanbod omzetten tot een efficiënte dienstverlening aan Brusselaars?

Op welke manier de begeleiding van een vergrijzende bevolking organiseren?

Sprekers: Isabelle HEYMANS, algemeen secretaris van de Federatie van gezondheidscentra  (onder voorbehoud), en Magali PLOVIE, Brussels parlementslid

Daklozen, mensen zonder papieren, nieuwe migranten ... : Welke plaats is er voor hen die uitgesloten zijn van de sociale zekerheid?

Sprekers: Stéphane HEYMANS, verantwoordelijk voor Belgische missies bij Dokters van de Wereld, en Anne HERSCOVICI, Brussels parlementslid

Welke zorg voor chronische zieken?

Sprekers: Louis FERRANT, huisarts Kuregem, en Elke VAN DEN BRANDT, Brussels parlementslid

Geestelijke gezondheid: hoe het hoofd niet te verliezen?

Sprekers: Manu GONÇALVES, maatschappelijke assistent 'Le Méridien', en Dominique BRAECKMAN, Brussels parlementslid

12u00: Lunch

13u00: Terugkoppeling workshops

13u30: Workshops

Samenwerking, harmonisatie, integratie ... : De essentiële dynamiek voor het beheer van de nieuwe bevoegdheden

Sprekers: Éric BUYSSENS, directeur studiedienst ABVV Brussel, Yves HELLENDORF, algemeen secretaris CNE (onder voorbehoud), Luc DETAVERNIER, deskundige afdeling Studies en Strategieën Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen, Jean-Marc ROMBEAUX, adviseur OCMW bij de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) , en Dominique BRAECKMAN, Anne HERSCOVICI, Magali PLOVIE en Elke VAN DEN BRANDT, Brusselse parlementsleden

 • 15u10: Koffie pauze
 • 15u30: Terugkoppeling workshops
 • 16u15: Intermezzo 
 • 16u30: Conclusies

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.