26 okt 2012

Brusselse regering gaat strijd opvoeren tegen discriminatie op werkvloer

De strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt is voor de Brusselse regering een belangrijke prioriteit. Elke Van den Brandt, Brussels parlementslid voor Groen, is blij dat de invoering van de praktijktest dichterbij komt. Dat discriminatie op de arbeidsmarkt een harde dagelijkse realiteit is, hoeft geen betoog. Moeten beseffen dat je minder kans maakt op de arbeidsmarkt door criteria die er niet toe doen, is fundamenteel onrechtvaardig. De ongelijke behandeling op de arbeidsmarkt is een structureel probleem waar men nog te blind voor is. Elke Van den Brandt: "Wat we nodig hebben is een meer structurele en coherente aanpak, beleid dat discriminatie beter gaat detecteren en bestraffen. Met de praktijktests wordt discriminerend gedrag zichtbaar en sanctioneerbaar."

 Van den Brandt heeft de bevoegde minister voor Economie, Benoît Cerexhe, herhaaldelijk geïnterpelleerd over deze thematiek sinds het begin van de legislatuur.

Het proefproject rond de praktijktest zou eind dit jaar van start gaan in het Gewest, dit antwoordde de minister woensdag in de commissie economische zaken op de vraag van Van den Brandt.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.