06 jan 2010

Brusselse armoedecijfers voor 2009 zijn schrijnend en bedelarij ligt onder vuur.

Armoede en bedelen deze week op agenda commissie Sociale Zaken. zegt Elke Van den Brandt, voorzitter van de commissie Gelijke onderwijskansen en kwaliteitsvolle huisvesting zijn cruciaal in de strijd tegen armoede. Bovendien is armoede een domein waar zo veel mogelijk samen moet gewerkt worden, over de grenzen van de gemeenschappen heen. Tegelijkertijd ligt een van de meest zichtbare vormen van armoede, bedelarij, zwaar onder vuur. De nieuwe Brusselse Welzijnsbarometer van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn is uit. Ook in 2009 zijn de cijfers alarmerend. Één op de drie Brusselse kinderen groeit op in een gezin zonder inkomen uit werk, bij kinderen die opgroeien in een eenoudergezin wordt dat zelfs 6 op 10.Het Brussels gewest heeft een armoederisicopercentage van ongeveer 28%. 17% van de Brusselse jongvolwassenen, 19,5% van de bevolking op actieve leeftijd en bijna 14% van de ouderen leeft van een minimum- of vervangingsuitkering.Bijna 1 op 10 Brusselse kredietnemers kampt met een betalingsachterstand. Het aandeel van de bevolking met consumptieschulden ligt gemiddeld rond 10,3% en het aandeel met achterstallige betalingen voor basisvoorzieningen zoals huur, gas of gezondheidskosten ligt rond de 11%.

"En dat is hoogdringend",, "de armoedecijfers voor 2009 werden gepubliceerd en zijn weer eens schrijnend.""De belangrijkste hefbomen in de strijd tegen armoede zijn gelijke onderwijskansen en betaalbare, kwaliteitsvolle huisvesting.", zegt Van den Brandt: "Helaas slagen we er onvoldoende in om deze hefbomen te gebruiken. De cijfers in de welzijnsbarometer 2009 zijn, net als vorige jaren, schrijnend." Om mensen in armoede te ondersteunen is er daarom nood aan een globale aanpak. Groen! is altijd al voorstander geweest van een dynamische bicommunautaire sector. De agenda van de commissie Sociale zaken van deze week geeft de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie de rol die ze verdient. Nu woensdag staan de welzijnsbarometer 2009 en het actieplan armoedebestrijding 2008 op de agenda. Meer dan vroeger krijgt de GGC een coördinerende rol als het gaat om armoedebestrijding op Brussels niveau. "Armoede heeft immers zowel met gemeenschaps- als gewestmateries te maken. De belangrijkste instrumenten liggen trouwens op federaal niveau. Een Brussels én een Nationaal Actieplan voor de bestrijding van armoede zijn dus absoluut noodzakelijk", aldus Van den Brandt. Naast deze algemene, bevoegdheidsoverschrijdende discussie, staat ook een zeer concrete vraag op de agenda van de commissie. Bedelarij lag de laatste maanden enkele keren onder vuur. Van den Brandt ondervraagt de bevoegde collegeleden over campagne van vzw Pag-Asa over gedwongen bedelarij, vooral bij Roma. Ook donderdag buigt de commissie Sociale zaken zich over deze meest zichtbare vorm van armoede, met het vervolg van het debat over bedelen in de metro. Deze keer komt ook Alain Flausch, de directeur-generaal van de MIVB aan het woord. foto (c) GeS

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.