24 mrt 2010

Brussels scholentekort: alleen een staten-generaal voor het Brussels Onderwijs kan het probleem oplossen

Brussel telt te weinig scholen. Minister van Onderwijs, Brussel en Gelijke Kansen, Pascal Smet, antwoordt dat Brussel Franstalig is en de Vlaamse overheid dus niet mee verantwoordelijk is voor het tekort. Deze reactie is cynisch, cru en volstaat niet. Groen! roept op tot een Staten-Generaal voor het Brusselse Onderwijs. Brussel is meertalig en is onze hoofdstad. Ook Vlaanderen moet haar verantwoordelijkheid nemen. De nieuwe demografische becijfering voor Brussel herhaalt: Brussel telt te weinig scholen om het hoofd te bieden aan de bevolkingsgroei. Over vijf jaar zullen zich meer dan 20 000 kinderen extra aanmelden. Vlaams minister van Onderwijs Smet veegt het probleem van tafel. Hij stelt dat hij geen onderwijs voor Franstaligen wil financieren en goochelt met cijfers om zijn analyse te staven. "Minister Smet hanteert onjuiste cijfers om zijn verantwoordelijkheid te ontlopen," stelt Brussels parlementslid Elke Van den Brandt: "95% van de Brusselse kinderen spreekt goed Frans, zegt Smet. Correct en prachtig nieuws, ware het niet dat Smet met deze 95% schermt om te laten uitschijnen dat 95% van de Brusselse kinderen Franstalig is. In de volksmond heet dat creatief omspringen met cijfers. De taalbarometer is duidelijk: 50% is homogeen Franstalig, 10% homogeen Nederlandstalig, al de rest combineert talen. Vlaanderen staat op dit ogenblik in voor een vijfde van het Brussels onderwijs. Het mag duidelijk zijn: Smet wil zich hier niet meer toe engageren."

Door uitdrukkelijk te verklaren dat Brussel een Franstalige stad is, gaat minister Smet volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Luckas Vander Taelen regelrecht in tegen de belangen van de Vlamingen."Het lijkt wel of Smet de francofonen die erop uit zijn om Brussel voor te stellen als een Franstalige stad, gelijk wil geven. Dat beeld klopt niet." Vander Taelen betreurt het gebrek aan ambitie van de Vlaamse minister van Onderwijs: "Sinds Smet geen Brussels minister meer is, gedraagt hij zich zoals een grote groep Vlaamse politici die Brussel liefst van al helemaal willen overlaten aan de Franstaligen."

Brussels parlementslid Elke Van den Brandt besluit: "Er is vandaag, meer dan ooit, nood aan een Staten-Generaal voor het Onderwijs met alle actoren, netten en taalgemeenschappen rond de tafel. Ook de Vlaamse Minister bevoegd voor Onderwijs moet mee aan tafel." Groen! wil graag bijdragen aan een visie op lange termijn die tegelijkertijd oplossingen biedt voor de noden op korte termijn.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.