17 jan 2013

Brussels parlementslid Elke Van den Brandt voorgedragen als ondervoorzitter Groen

Voorzitter Wouter Van Besien (Groen) draagt Brussels parlementslid Elke Van den Brandt voor als nieuwe ondervoorzitter: "Elke is een sociaal bewogen politica. Samen met haar wil ik ervoor zorgen dat Groen opnieuw als winnaar uit de bus komt bij de moeder aller verkiezingen in 2014. Wij gaan het groene profiel op sociaal en economisch vlak heel scherp stellen. Alleen met groenen in het bestuur kunnen mensen zeker zijn dat de economie daadwerkelijk verduurzaamt, dat er wordt ingezet op jobcreatie en dat de armoede eindelijk wordt aangepakt." De hoofduitdaging van het nieuwe duo is de moeder aller verkiezingen van 2014 winnen. Door die verkiezingen zal de sociaal-economische toekomst van het land voor vele jaren worden bepaald. "Groen is nodig in de verschillende regeringen omdat Groen de enige partij is die oplossingen formuleert die de echte noden van de mensen in ons land tegemoet komen: nieuwe jobs die hier blijven, een sociale zekerheid die zorgt dat iedereen een menswaardig inkomen heeft, antwoorden op de klimaatvervuiling. Denk maar aan onze voorstellen rond een rechtvaardige fiscaliteit waardoor de lasten op arbeid naar omlaag kunnen maar tegelijkertijd de sociale zekerheid wordt versterkt. Investeringen worden verschoven richting een duurzamere economie zodat er nieuwe kwaliteitsvolle jobs ontstaan en tegelijkertijd de klimaatverontreiniging wordt bestreden. Daar ligt voor ons de uitdaging van 2014," stellen Van Besien en Van den Brandt.De keuze voor Brussels parlementslid Elke Van den Brandt is meteen ook een keuze om sterker in te zetten op Brussel. Van Besien: "In tegenstelling tot de partijen die groot uitpakken met het confederalisme maar dan met het schaamrood op de wangen moeten toegeven dat ze voor Brussel geen oplossing hebben, zet Groen in op een sterker en moderner Brussel als gelijkwaardige partner van Vlaanderen en Wallonië. Brussel zorgt voor heel wat werkgelegenheid en innovatie." De eerste stap hierin is een grondige interne hervorming van Brussel dat inzet op meer bevoegdheden voor het gewest door bevoegdheden die beter samen worden aangepakt zoals mobiliteit, wegen en afvalbeleid naar het gewest toe te schuiven. Dat proces is nu gaande maar Groen wil verder gaan: het gewest moet het zwaartepunt worden, niet de gemeenten. Brussel wordt voor ons op termijn een volwaardig gewest dat zelf instaat voor de gemeenschapsbevoegdheden zoals onderwijs, los van de Vlaamse en Waalse chaperonne en met een eengemaakt politiebeleid.

Elke Van den Brandt heeft haar sporen verdiend in de Brusselse politiek. Ze is een van de leidinggevende partijfiguren die ervoor gezorgd hebben dat Groen in Brussel de voorbije verkiezingen de Vlaamse partij is geworden met de meeste verkozenen (20). Met staatssecretaris Bruno De Lille maken de groenen in Brussel ook dagelijks het verschil. Van den Brandt: "Tot 2009 lag de bouw van sociale woningen nagenoeg stil, in 2011 is de kaap van 1000 nieuwe woningen bereikt (allemaal passiefwoningen). Tegen 2015 zullen alle Brusselse nieuwbouwwoningen passiefhuizen zijn. Dat is nu al zo voor alle overheidsgebouwen. De passiefnorm zal een besparing van 15.000 ton CO2 per jaar betekenen, dat komt overeen met 100 miljoen gereden autokilometers. Terwijl in Vlaanderen de hoeveelheid CO2 nog steeds stijgt, daalt die in Brussel systematisch. Brussel kreeg niet voor niets de Europese prijs voor Energiebeleid (Sustainable energy Europe awards). Er wordt een concreet beleid gevoerd met overtuigende resultaten: sinds 2004 is het energieverbruik per inwoner in het Brusselse Gewest gedaald met 18%. In tegenstelling tot Vlaanderen doet Brussel dat ook met een sociale inslag. Een derde van de Brusselaars leeft in armoede, alle steunmaatregelen worden structureel ingezet om ook deze mensen te betrekken. Zo ging haast de helft (5.424.473 euro van de 11.804.529 euro) aan premies naar mensen uit de laagste inkomenscategorie."

Elke Van den Brandt zal Vlaams parlementslid Björn Rzoska opvolgen. Rzoska, die Groen twee verkiezingen op rij als campagneleider naar winst heeft geleid, zal zich vanaf zaterdag 19/01 voltijds op zijn mandaat in het Vlaams parlement storten. Economie, Werk en Mobiliteit zijn de thema's die Rzoska voor Groen opvolgt.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.